Wizyta w JSPP w Kosowie

Data publikacji: 18.04.2019

W dniach 17 – 18 kwietnia 2019 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł SPYCHAŁA, Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Paweł DZIERŻAK, Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu insp. Tomasz MICHUŁKA i p.o. Zastępcy Dyrektora BMWP KGP podinsp. Piotr SOCHACKI złożyli wizytę w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji, której policjanci pełnią służbę w Kosowie w ramach Misji Unii Europejskiej EULEX w zakresie praworządności.

Wizyta połączona była z przekazaniem policjantom XXIX rotacji życzeń związanych ze zbliżającymi się świętami i podziękowań za wymagającą służbę poza granicami kraju. Oprócz policjantów JSPP na spotkanie zaproszeni zostali także polscy eksperci policyjni pełniący służbę
w różnych miejscach struktury misji EULEX w Kosowie, w tym Szef Pionu Operacyjnego Misji EULEX  (Head of Operations Pillar) mł. insp. Cezary Luba.

Wizyta obejmowała spotkanie, podczas którego mł. insp. Cezary Luba zaprezentował struktury oraz zasady funkcjonowania Pionu Operacyjnego Misji EULEX. Następnie Dowódca XXIX Rotacji JSPP mł. insp. Adrian Klejner przedstawił specyficzne zadania z jakimi codziennie mierzą się policjanci Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie, warunki samej służby, rodzaj użytkowanego sprzętu oraz infrastrukturę bazy, w której przebywają polscy policjanci.

Delegacja wzięła ponadto udział w jednym z rekonesansów realizowanych w północnej części Kosowa. Gościom przedstawiono m.in. newralgiczne miejsca w Kosowskiej Mitrowicy, będące w przeszłości niejednokrotnie miejscami konfliktów oraz poważnych zakłóceń porządku
i bezpieczeństwa publicznego, w wyniku których również polscy policjanci odnieśli rany.

Szczególnym momentem samej wizyty było złożenie życzeń świątecznych oraz nagrodzenie wyróżniających się policjantów pełniących służbę na terenie Kosowa. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha w swoim wystąpieniu przekazał życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, również w imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka.

Obecnie głównym obszarem działania Jednostki Specjalnej Polskiej Policji jest północna część Kosowa, zamieszkała głównie przez ludność narodowości serbskiej. Funkcjonariusze JSPP pełniąc służbę na terenie Kosowa realizują mandatowe zadania misji EULEX polegające na wspieraniu władz i administracji Kosowa w umacnianiu niezależnego systemu praworządności. Do codziennych zadań funkcjonariuszy oprócz wcześniej wspomnianych rekonesansów północnej części Kosowa należą również zadania związane z policyjną kontrolą zamieszek i demonstracji oraz te dotyczące zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie stacjonowania jednostki. Funkcjonariusze biorą również udział w operacjach specjalnych wysokiego ryzyka z wykorzystaniem uzbrojenia i taktyki antyterrorystycznej (SWAT) oraz są przygotowani do zabezpieczenia wydarzeń podwyższonego ryzyka, w przypadku ich wystąpienia.

(BMWP KGP / mw)