100. rocznica utworzenia Policji Państwowej 1919-2019. SPOTKANIE Z HISTORIĄ - warsztaty edukacyjno - historyczne dla policjantów

Data publikacji: 01.04.2019

W Szkole Policji w Katowicach, w auli im. podinsp. PWŚl. Piotra Urbańczyka 28 marca 2019 roku odbyły się warsztaty historyczno - edukacyjne pt.: SPOTKANIE Z HISTORIĄ”, które zostały zorganizowane z okazji 100-lecia utworzenia Policji Państwowej 1919 – 2019 oraz 79. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Warsztaty skierowane były przede wszystkim do słuchaczy Szkoły Policji. Wygłoszone referaty poruszały tematykę historii formacji policyjnych 1918-1939 na ziemiach polskich oraz martyrologię polskich policjantów w aspekcie Zbrodni Katyńskiej.

nadkom. Krzysztof Musielak - Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP

  • „Budowa etosu polskich formacji policyjnych 1918-1939”

Grzegorz Grześkowiak - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r.

  • „Policjanci II RP w aspekcie Zbrodni Katyńskiej”.

Spotkanie rozpoczęła, pełniąca obowiązki gospodarza, mł. insp. Mirosław Grobelczyk - Kierownik Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Katowicach, podkreślając znaczenie tego „policyjnego znaku pamięci” dla kształtowania się postawy patriotycznej młodych policjantów.

Następnie głos nadkom. Krzysztof Musielak - omawiając od roku 1918 tworzenie się na terytorium, odradzającej się po 123 latach zaborów, Rzeczypospolitej Polskiej formacji policyjnych, aż do utworzenia w  lipcu 1919 roku Policji Państwowej a w czerwcu 1922 roku po powrocie części Górnego Śląska do Polski utworzenia Policji Województwa Śląskiego. Ponadto przedstawił zadania i cele Policji w ochronie obywateli oraz mienia w międzywojennej Polsce.

Przedstawiciel Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach Grzegorz Grześkowiak przedstawił w swym wystąpieniu przedstawił udział polskich policjantów w walkach przeciwko Niemcom i Sowietom podczas Wojny Obronnej Polski we wrześniu 1939 roku oraz poniesionych strat osobowych tej grupy zawodowej.

Następnie omówił losy funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego w aspekcie zbrodni wojennej, dziś określanej przez historyków mianem „Zbrodni Katyńskiej”.

Ponadto uczestnikom warsztatów zostały zaprezentowane dwa filmy dokumentalne: „Miednoje - Golgota Policji Państwowej” oraz „Kobiety w Policji”.

Warsztaty zostały zorganizowane dzięki współpracy Szkoły Policji w Katowicach z Biurem Historii i Tradycji Policji KGP i Zarządem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach.

(BHiTP KGP/ mw)