KWP: 100. posterunek w Polsce na 100-lecie powołania Policji Państwowej znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim

Data publikacji: 28.02.2019

W Dubeninkach otwarty został nowy posterunek policji. Uroczystość tym bardziej podniosła, gdyż dzieje się to w 100. rocznicę powołania Policji Państwowej. Wśród gości znaleźli się m.in. Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, senatorzy, posłowie samorządowcy oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Dubeninki

Dubeninki to niewielka miejscowość, a zarazem gmina, położona w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie gołdapskim. Dużą część gminy stanowi Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Występują tu rezerwaty przyrody, biegną szlaki komunikacyjne i turystyczne, uczęszczane regularnie także przez turystów z zagranicy. Gmina bezpośrednio graniczy z Obwodem Kaliningradzkim i Litwą, a przez jej teren przebiega droga wojewódzka W-651.

To właśnie tu otwarto 100. posterunek policji, który pojawił się na mapie Polski w wyniku procesu odtwarzania posterunków policji, rozpoczętego w 2016 roku z inicjatywy MSWiA.

 

 

 

 

 • Radiowóz i Posterunek Policji w Dubeninkach
  Radiowóz i Posterunek Policji w Dubeninkach
 • Posterunek Policji w Dubeninkach
  Posterunek Policji w Dubeninkach
 • Posterunek Policji w Dubeninkach
  Posterunek Policji w Dubeninkach
 
 

 

Goście

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, senator Małgorzata Kopiczko, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Joanna Kopcińska , Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski, posłowie: Wojciech Kossakowski, Jerzy Antoni Gosiewski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, licznie zgromadzeni samorządowcy, przedstawiciele innych służb oraz gospodarz uroczystości insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie.

 

 • Minister Joachim Brudziński przekazuje posterunek asp. szt. Marcinowi Hiszpańskiemu przed wejściem do budynku
  Uroczyste przekazanie posterunku nowemu kierownikowi asp. szt. Marcinowi Hiszpańskiemu
 • Posterunek Policji w Dubeninkach
  Posterunek Policji w Dubeninkach
 • Zdjęcie grupowe z zaproszonymi goścmi przed budynkiem posterunku
  Zdjęcie grupowe z zaproszonymi goścmi przed budynkiem posterunku

 

Program MSWiA dotyczący odtwarzania posterunków

Punktualnie o godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczystość oddania w użytkowanie Posterunku Policji w Dubeninkach. Proces odtwarzania posterunków policji rozpoczął się w 2016 roku z inicjatywy MSWiA, kiedy to w wyniku konsultacji społecznych, w których wzięło udział ponad 200 tysięcy mieszkańców naszego kraju, podjęto decyzję o umacnianiu więzi z lokalną społecznością i aktywizacją obywateli w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W ich wyniku powstała m.in. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli dostępne online interaktywne narzędzie informatyczne, a także systematyczne przywracanie zlikwidowanych posterunków Policji. Jak widzimy na przykładzie Dubeninek, ten proces, który trwa już od kilku lat, m.in. przy dużym wsparciu samorządów, daje efekty takie jak 100. posterunek w tym właśnie miejscu.

Budowa Nowego Posterunku

Uchwałą Rady Gminy Dubeninki z dnia 31.05.2017 r. na rzecz skarbu państwa Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie została przekazana działka pod budowę posterunku. Następnie Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie rozpoczęła działania zmierzające do zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia, opracowania niezbędnej dokumentacji, uzyskania pozwolenia na budowę oraz wyłonienia odpowiedniego projektu obiektu i wykonawcy inwestycji.

31 sierpnia 2017 roku Gmina Dubeninki przekazała notarialnie nieruchomość pod budowę.

W drugiej dekadzie lipca 2018 Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie podpisała umowę na realizację budowy, która zakończyła się 31 grudnia 2018 r. Budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Koszty związane z realizacją kształtują się następująco:

- dokumentacja techniczna, roboty budowlano-montażowe, wyposażenie obiektu, przyłącze telekomunikacyjne to kwota 1 993 251 zł. Finansowanie odbyło z budżetu państwa w ramach programu modernizacji Policji na lata 2017-2020.

Posterunek Policji w Dubeninkach mieści się przy ul. Dębowej 9

Struktura posterunku Policji (ogółem 5 stanowisk policyjnych):

    Kierownik Posterunku Policji

    Asystent Jednoosobowego Stanowiska do spraw Kryminalnych

    Zespół Prewencji, w skład którego wchodzą:

    starszy dzielnicowy,

    referent,

    policjant

Dlaczego odtworzyliśmy Posterunek Policji w Dubeninkach

Głównym celem powstania Posterunku Policji w Dubeninkach jest zwiększenie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dubeninki oraz zwiększenie aktywności i dostępności Policji. Inicjatywa utworzenia posterunku wyszła od mieszkańców i samorządu gminy Dubeninki, podczas konsultacji społecznych prowadzonych przez funkcjonariuszy KPP w Gołdapi w ramach wdrażania aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Uroczystość

Wszystkich gości przywitał insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, mówiąc:

"Po 19 latach ponownie możliwy będzie bezpośredni kontakt mieszkańców z policjantami, oraz szybka reakcja mundurowych na wszelkiego rodzaju zagrożenia i przypadki łamania prawa. Dzisiejsze spotkanie to efekt działań wielu ludzi i wsparcia finansowego. To wyjątkowy dzień dla mieszkańców regionu i szczególne wyróżnienie dla warmińsko - mazurskiej policji.

W swoim wystąpieniu Premier Mateusz Morawiecki powiedział:

"Ogromnie się cieszę, że jesteśmy w tym momencie tego wspaniałego programu odtwarzania posterunków policji (...) W lipcu będziemy świętować 100-lecie podpisania dekretu o odbudowie Policji Polskiej. Już dzisiaj jednak mamy wielką radość, że możemy pokazać rzeczywistą odbudowę zarówno samych posterunków, jak i morale policji".

Minister SWiA Joachim Brudziński podkreślił:

"Wasze bezpieczeństwo tu w Dubeninkach ma taką samą wartość, jak każdego innego obywatela Rzeczypospolitej. Nie ma znaczenia czy ktoś mieszka w dużym mieście, czy w mniejszej miejscowości".

Z kolei gen. insp. dr Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji mówił:

"Jestem dumny, że od 3 lat mogę kierować Polską Policją, gdyż poziom bezpieczeństwa znacznie się poprawia, a jest to efekt  działań policjantów"

Komendant podkreślił także, jak ważnym elementem budowania zaufania społeczeństwa są takie elementy jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, Program Dzielnicowy Bliżej Nas oraz Moja Komenda. Na koniec do mieszkańców Dubeninek skierował słowa  "Polska Policja jest dla Was".

 

 • Przemawia insp. Tomasz Klimek (KWP w Olsztynie) oraz Premier Mateusz Morawiecki w tle
  insp. Tomasz Klimek (KWP w Olsztynie) oraz Premier Mateusz Morawiecki
 • Minister Joachim Brudziński przekazuje posterunek asp. szt. Marcinowi Hiszpańskiemu przed wejściem do budynku
  Uroczyste przekazanie posterunku nowemu kierownikowi asp. szt. Marcinowi Hiszpańskiemu
 • Premier Mateusz Morawiecki przemawia przed budynkiem posterunku
  Premier Mateusz Morawiecki przemawia przed budynkiem posterunku
 • Premier Mateusz Morawiecki przemawia przed budynkiem posterunku, w tle minister Joachim Brudziński
  Premier Mateusz Morawiecki przemawia przed budynkiem posterunku
 • Minister Joachim Brudziński przemawia przed budynkiem posterunku, w tle Komendant Główny Policji oraz Premier Rządu RP
  Minister Joachim Brudziński przemawia przed budynkiem posterunku
 • Przemawia Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk, w tle Minister Joachim Brudzińki i Premier Morawiecki
  Przemawia gen. insp. Jarosław Szymczyk
 • Goście i obsada posterunku w Dubieninkach
  Goście i obsada posterunku w Dubieninkach
 • Goście i obsada posterunku w Dubieninkach
  Goście i obsada posterunku w Dubieninkach
 • Wręczenie pamiątkowej tablicy Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu
  Wręczenie pamiątkowej tablicy Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu
 • Wręczenie pamiątkowej tablicy kierownikowi Posterunku Policji w Dubeninkach
  Wręczenie pamiątkowej tablicy kierownikowi Posterunku Policji w Dubeninkach
 • insp. Tomasz Klimek (KWP w Olsztynie) oraz Premier Mateusz Morawiecki
  insp. Tomasz Klimek (KWP w Olsztynie) oraz Premier Mateusz Morawiecki
 • Policjanci z Posterunku Policji w Dubeninkach
  Policjanci z Posterunku Policji w Dubeninkach

 

 • Pamiątkowa tablica wręczona kierownikowi nowego posterunku
  Pamiątkowa tablica wręczona kierownikowi nowego posterunku
 • Zdjęcie w jednym z pomieszczeń posterunku
  Zdjęcie w jednym z pomieszczeń posterunku
 • asp. szt. Marcin Hiszpański, insp. Tomasz Klimek, mł. insp Dariusz Stachelek
  asp. szt. Marcin Hiszpański, insp. Tomasz Klimek, mł. insp Dariusz Stachelek

 

kw