Uroczyste pożegnanie z mundurem

Data publikacji: 26.02.2019

W Komendzie Głównej Policji odbyło się dzisiaj uroczyste pożegnanie ze sztandarem Komendy Głównej Policji i współpracownikami dotychczasowych Zastępców Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Andrzeja Szymczyka i nadinsp. Jana Lacha. Jednocześnie odczytano rozkazy o powołaniu nowych zastępców KGP: nadinsp. Kamila Brachy i mł. insp. Tomasza Szymańskiego.

Na uroczystości obecni byli m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak,  Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Tomasz Zdzikot Sekretarz Stanu w MON, Marek Łapiński Sekretarza Stanu w MON, kapelani policyjni, przedstawiciele kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji, komendanci wojewódzcy Policji, przedstawiciele służb mundurowych oraz licznie przybyli goście.

Pożegnanie panów Komendantów rozpoczęło się zgodnie z ceremoniałem policyjnym od meldunku i wniesienia sztandaru Komendy Głównej Policji. Następnie głos zabrał Minister Joachim Brudziński, który zauważył, że drogę nadinsp. Andrzeja Szymczyka i nadinsp. Jana Lacha w dochodzeniu do zaszczytnego stopnia generalskiego cechowała niezwykła konsekwencja i pracowitość. " Była to droga, która dawała gwarancję że obejmując te zaszczytne stanowiska, zakładając generalski mundur, Panowie Generałowie dawali gwarancję najwyższej jakości, najwyższej rzetelności policyjnego fachu. Miałem to szczęście przez ten ostatni rok pracy u boku znakomitych oficerów".

Minister dziękował Komendantom za ich poświęcenie: "Panowie Generałowie za te lata poświęcone polskiej Policji, a tak naprawdę  poświęcone naszym współrodakom, obywatelom, w pas Wam się kłaniam, z całego serca dziękuję za Waszą służbę i pracę. Było dla mnie zaszczytem móc pełnić funkcję Ministra SWiA mając świadomość, że tacy policjanci stoją na czele tych jakże ważnych pionów, pionu kryminalnego i pionu prewencji". Minister podkreślił, że obaj Panowie Komendanci przechodzą do historii tej formacji m.in. dzięki takim wydarzeniom jak Światowe Dni Młodzieży, czy Szczyt Nato:  "To one wpisują się w Wasz sukces i będą wzorem, jestem o tym przekonany, dla Waszych zastępców" - powiedział na zakończenie.

Generał brygady Józef Guzdek biskup Polowy Wojska Polskiego podziękował odchodzącym Panom Komendantom za wspaniałą współpracę i służbę Ojczyźnie. Jego Ekscelencja przekazał na ręce Panów Generałów medal wybity z okazji 100-lecia Ordynariatu Polowego życząc im dalszych sukcesów i powodzenia w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk zwracając się do nadinsp. Szymczyka i nadinsp. Lacha podkreślił, że z całą pewnością te trzy lata niezliczonego, wspólnie spędzonego czasu to był bardzo ważny czas dla polskiej Policji i ponad wszelką wątpliwość służba Panów Generałów w tym czasie w sposób szczególny w kartach polskiej historii zapisuje się złotymi zgłoskami. " To czas, w którym polska Policja zyskiwała coraz większe zaufanie społeczne, kiedy słyszeliśmy o coraz wyższym poczuciu bezpieczeństwa tych, dla których codziennie te mundury zakładamy, dla naszych obywateli. I oczywiście wkład w ten sukces ma każdy jeden człowiek, który nosi policyjny mundur i ten który bez tego munduru w tej formacji pracuje, ale ponad wszelką wątpliwość Wasz wkład w to o czym codziennie słyszymy jest przeogromny".

Komendant dziękował swoim Zastępcom za "świetną robotę". "Jestem dumny, że miałem zaszczyt współpracować z takimi ludźmi jak Wy, pomimo i trudnych chwil. I za te trudne chwile i za to, że byliście często dla mnie buforem, w sposób szczególny Wam dziękuję i kłaniam się Wam bardzo nisko" - powiedział szef Policji. Życzył Komendantom aby zdołali zrekompensować swoim najbliższym nieobecność i zaangażowanie z jakim oddawali się policyjnej służbie przez blisko 30 lat.

Na zakończenie dodał: "Będzie mi Was bardzo brakowało, ale nie mówię Wam żegnajcie, mówię Wam do widzenia. Dla mnie jesteście nie tylko Generałami polskiej Policji, dla mnie osobiście jesteście przede wszystkim moimi przyjaciółmi. Chcę to w sposób szczególny podkreślić - zawsze mogłem na Was liczyć. Bardzo serdecznie dziękuję Panowie Generałowie".

Ustępujący I Zastępca Komendanta Głównego Policji pożegnał się z przełożonymi i podwładnymi, dziękując im za wspólną pracę:

(..) To przedziwne uczucie kiedy kończy się coś co stanowiło w zasadzie dorosłe moje życie. Ale też każdy z nas wie, że każda droga ma swój początek i koniec. Moja rozpoczęła się ponad 26 lat temu i (...) była konsekwencją rodzinnej tradycji. Szanowni Państwo nie żałuję ani jednego dnia i jestem wdzięczny losowi za każdy dzień z tych 26 lat służby. Początkowo służba była dla mnie wielką przygodą, z czasem przeobrażała się w olbrzymią odpowiedzialność za siebie ale również za ludzi, którymi miałem zaszczyt  na swojej drodze dowodzić. (..) Pozostaje wiele wspomnień.

Generał Andrzej Szymczyk podkreślił, że w całej jego drodze służbowej najważniejsi byli ludzie, którzy tworzę tę formację - dziesiątki tysięcy polskich policjantek, policjantów i pracowników cywilnych, którzy powodują, że ta formacja cieszy się tak olbrzymim zaufaniem społecznym. "Jestem dumny z tego, że mogłem być przez tyle lat cząstką tej formacji."

Nadinsp. Szymczyk podziękował za zaufanie jakim został obdarzony przez Pana Ministra Błaszczaka w momencie powołania na stanowisko i kolejne miesiące współpracy. "Ostanie lata to czas niezwykle intensywnej służby, czas niezwykłych wyzwań i decyzja Pana Ministra Błaszczaka o powołaniu mnie na to stanowisko była dużym zaszczytem, była olbrzymim wyzwaniem i zobowiązaniem". Słowa podziękowania skierował również do pana Ministra Brudzińskiego za kontynuację możliwości współpracy i współkierownictwa polską Policją, a szczególnie za pomoc w ostatnich miesiącach. Szczególne słowa podziękowania skierował do Pana Ministra Zielińskiego, który w grudniu 2015 roku zaproponował mu objęcie stanowiska Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

"Bycie dobrym dowódcą nie oznacza umiejętności dobrego rządzenia, ale oznacza umiejętność dobrego współpracowania. Ja miałem ten zaszczyt i tę przyjemność , że na swojej drodze spotkałem takiego człowieka. Panie Komendancie Główny dziękuję za możliwość współpracy i służby pod Pana dowództwem. To był niezwykły zaszczyt zarówno tutaj w Warszawie, jak i też na Śląsku, gdzie nasze drogi los skrzyżował"- powiedział Generał Andrzej Szymczyk zwracając się do Szefa Policji. Sparafrazował również słowa Księdza Twardowskiego, na temat przyjaźni: " Przyjaźń to jest niezwykła rzecz, która nie zdarza się wszystkim i musi być wzajemna. Jest zgoła odmienna od miłości. Można kochać beznadziejnie przez całe życie, ale nie można się beznadziejnie przyjaźnić".

Nadinsp. Szymczyk podziękował również najważniejszej dla niego osobie, swojej małżonce, której jak powiedział, zawdzięcza najwięcej. Szczególnie podziękował koleżankom i kolegom oraz byłym przełożonym pośród których i z którymi zdobywał przez te wszystkie lata doświadczenie, a którzy nauczyli go policyjnego rzemiosła, jak również najbliższym współpracownikom z ostatnich lat.

"Każdy koniec jest początkiem czegoś nowego, stąd też Państwu wszystkim życzę dalszej dobrej służby na rzecz naszego społeczeństwa, na rzecz naszego kraju. Nowo powołanym przez Pana Ministra Zastępcom KGP życzę wszystkiego dobrego na nowej drodze życia, bo to życie się z pewnością zmieni. Gratuluję również komendantowi Augustyniakowi objęcia stanowiska Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji" - powiedział na zakończenie Pan Generał.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach zabierając głos podkreślił, że na co dzień w Policji mamy do czynienia z trudnymi decyzjami, jednak jedną z najtrudniejszych  jest decyzja o odejściu w stan spoczynku. "Niezwykle wielki i symboliczny wymiar dla mnie ma to, że ostatnia służba przypadła na dzień 11 listopada, tj. w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości".

"W trakcie całej mojej kariery zawodowej starałem się postępować zgodnie z etyką i honorem oficera polskiej Policji, tak, żeby stanąć  przed Państwem, przed każdym z osobna, z podniesionym czołem"- podkreślił Pan Generał.

Jak powiedział Komendant odejście na emeryturę to także czas podsumowań. Polska Policja jest bardzo silna i rozwija się w niesamowity sposób. "Elementem, który dopracowaliśmy jest bardzo rzetelna współpraca z innymi służbami przy organizacji tak ważnych zabezpieczeń o wymiarze światowym. Kieruję wielki ukłon do wszystkich szefów służb".

Generał podziękował Panom Ministrom za obdarzenie zaufaniem i powołanie na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji, dzięki czemu mógł oddać się służbie Ojczyźnie.

"Spotykałem na swoje drodze samych mądrych ludzi, z których mądrości czerpałem" - Generał podziękował Komendantowi Głównemu Policji i Zastępcom, z którymi mógł współpracować.

"Pragnę podkreślić i wskazać na najważniejszy i najcenniejszy element jaki ma polska Policja - na ludzi, którzy ją tworzą. To są funkcjonariusze i pracownicy Policji. Wszystkie sukcesy polskiej Policji zawdzięczam ich profesjonalizmowi, zaangażowaniu, bezkompromisowości. Za to wszystko wszystkim policjantom i pracownikom Policji w kraju bardzo dziękuję".

Na zakończenie wystąpienia nadinsp. Lach powiedział: "Jestem dumny, że mogłem być policjantem polskiej Policji, było to dla mnie wielkim zaszczytem i honorem służenie na stanowisku Zastępcy Komendanta Głównego Policji, jestem zaszczycony, dumny, że na swojej drodze życia, swojej drodze służbowej spotkałem tak wspaniałych ludzi. Za wszystko Wam Szanowni Państwo dziękuję".

Następnie odczytano i wręczono decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powołaniu z dniem 27 lutego br.  na stanowisko I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka, dotychczasowego Zastępcę Komendanta Głównego Policji, na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamila Brachę, byłego Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, oraz na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasza Szymańskiego, byłego I Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji.  

Głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, który powiedział, iż tę niezwykłą siłę w polskiej Policji tworzą policjanci, którzy w niej służą i pracownicy polskiej Policji, ale też jej kierownictwo - ludzie obdarzeni niezwykłą osobowością i charyzmą. "Jest mi niezwykle miło w tym momencie podziękować moim wspaniałym Kolegom za to, że miałem honor i przyjemność pełnienia razem z nimi służby". Na zakończenie nadinsp. Augustyniak zwrócił się do szefa Policji: "Panie Komendancie Główny Policji daję słowo, że postaram się dotrzymać Panu kroku".

Nowo powołany Zastępca Komendanta Głównego Policji ds. kryminalnych nadinsp. Kamil Bracha podziękował za to wielkie wyróżnienie, a zarazem dodał, że to ogromny obowiązek. "Poprzeczka jest naprawdę wysoko ustawiona i postaram się jej ani na chwilę nie obniżyć" - zobowiązał się nowy Zastępca KGP.

Nadinsp. Bracha na zakończenie podziękował swoim Zastępcom z Centralnego Biura Śledczego Policji i ludziom pracującym w biurze oraz tym wszystkim osobom, dzięki którym znalazł się w miejscu, w którym jest dzisiaj. "Panowie Komendanci wielu rzeczy mogłem się od Was nauczyć (...) Panie Ministrze postaram się służyć dalej tak dobrze i tak wytrwale jak dotąd".

Zastępca Komendanta Głównego Policji mł. insp. Tomasz Szymański w swoim wystąpieniu podkreślił, że powołanie na to stanowisko jest to dla niego zaszczytem i dużym wyzwaniem. "Poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko. Panie Ministrze, Panie Komendancie obiecuję, że postaram się sprostać temu zadaniu i nie zawieść powierzonego mi zaufania".

Na zakończenie uroczystej zbiórki odprowadzono sztandar Komendy Głównej Policji, a dowódca złożył meldunek Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji o zakończeniu uroczystości.

(mw / ar / foto: Jacek Herok Biuro Komunikacji Społecznej KGP)