Warsztaty dla uczniów policyjnych klas mundurowych – uczestników konkursu „Policjanci w Służbie historii”

Data publikacji: 25.02.2019

We wtorek, 19 lutego br. w „Przystanku Historia” Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie edukatorzy z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie wraz z policjantami z Gabinetu Komendanta Głównego Policji zorganizowali warsztaty dla uczniów policyjnych klas mundurowych z Warszawy i Mazowsza – uczestników konkursu „Policjanci w służbie historii”. W roku szkolnym 2018/2019 do udziału w konkursie zgłosiło się przeszło 100 zespołów.

Konkurs jest adresowany do uczniów policyjnych klas mundurowych w ramach współpracy Instytutu Pamięci Narodowej z Komendą Główną Policji. Jego celem jest zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem historii Policji w czasach II Rzeczpospolitej i II wojny światowej oraz jej wkładu w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości i odbudowę Państwa Polskiego.

W ramach zadań konkursowych uczniowie odkrywają miejsca pamięci związane z historią Policji, sylwetki policjantów, których postawa może być wzorem służby Polsce i Polakom oraz przekazują zdobytą wiedzę innym. W trakcie spotkania uczniowie szkół mundurowych wraz z opiekunami uczestniczyli w warsztatach oraz wykładach. Dr Anna Maria Adamus z IPN oraz podinspektor Zbigniew Bartosiak Naczelnik Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji zaprezentowali wykład Regulamin i praktyczne aspekty wykonywania zadań konkursowych. Inspektor Sławomir Cisowski Naczelnik Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji opowiedział natomiast o Umundurowaniu i uzbrojeniu oraz aspektach codziennej służby Policji Państwowej.

Uczniowie wzięli udział w warsztacie filmoznawczym dotyczącym podstaw pracy z kamerą i montażu wideo prowadzonym przez pana Michała Kołdrasa z firmy Kinoamatorskie.pl. Młodzież uczestniczyła także w spotkaniu informacyjnym prowadzonym przez Panią Annę Wesołowską przedstawiciela Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Ponadto uczestnicy szkolenia zostali oprowadzeni przez Panią Barbarę Pamrów zastępcę Naczelnika „Przystanku Historia” po wystawie „Sybiracka Droga Krzyżowa mojej rodziny – lata 1939–1946” autorstwa Stanisława Kulona profesora Akademii Sztuk Pięknej w Warszawie.

Organizatorzy projektu zachęcają do kontaktu na każdym etapie konkursu:

  • dr Anna Maria Adamus, Instytut Pamięci Narodowej (0-22 860 70 51; annamaria.adamus@ipn.gov.pl)
  • st. sierż. Aleksander Pradun, Komenda Główna Policji (0-22 60 137 59; aleksander.pradun@policja.gov.pl)


Zapraszamy do odwiedzenia strony dedykowanej konkursowi:
https://policjanciwhistorii.ipn.gov.pl/

Relacja IPN: https://warszawa.ipn.gov.pl/waw/aktualnosci/66475,Warsztaty-dla-uczniow-policyjnych-klas-mundurowych-uczestnikow-konkursu-Policjan.html

Źródło tekstu i fotografie: IPN/KGP