Przygotowania do sezonu wakacyjnego

Data publikacji: 22.02.2019

Polska Policja jako nowoczesna instytucja, która szybko reaguje na zachodzące zmiany w otoczeniu, a co za tym idzie na różnego rodzaju zagrożenia, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, a jednym z jego priorytetów jest rozwijanie współpracy międzynarodowej dającej gwarancję bezpieczeństwa Polaków również poza granicami kraju. Przykładem tej współpracy są działania podejmowane przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, przy udziale Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w postaci organizacji wspólnych patroli policyjnych. Patrole międzynarodowe są szczególnie efektywne w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, dlatego kierowane są w miejsca gdzie przebywa najwięcej obywateli danego państwa, z którego są delegowani policjanci.

Od kilku lat polscy policjanci wspólnie ze swoimi zagranicznymi kolegami pełnią służbę m.in. w Bułgarii, Chorwacji, Czechach czy we włoskich Dolomitach gdzie w okresie zimowym można ich spotkać na stokach narciarskich.

Polacy bardzo chętnie na miejsce letniego wypoczynku wybierają nieodległe, a słoneczne wybrzeże Adriatyku w Republice Chorwacji, gdzie liczba polskich turystów dynamicznie wzrasta. W ubiegłym roku nad Adriatykiem wypoczywało około miliona polskich obywateli. Co ważne, od 2010 r. Biuro Prewencji KGP w sezonie wakacyjnym organizuje na wybrzeżu Adriatyku polsko-chorwackie patrole. Obecnie wdrażana jest procedura doboru kandydatów do pełnienia tej zaszczytnej misji. Termin zgłoszenia kandydatur mija 15 marca br.

Dotychczasowa współpraca okazała się na tyle skuteczna i pożądana, nie tylko przez stronę chorwacką, ale również przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Chorwacji, że jest sukcesywnie rozszerzana. Dodać należy, iż widok polskich patroli na wybrzeżu Adriatyku mile zaskakuje polskich turystów, którzy okazują polskim policjantom wiele sympatii. Nie może być inaczej, albowiem polscy policjanci pomagają nie tylko policjantom chorwackim w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim pomagają naszym obywatelom spędzającym wakacje w słonecznej Chorwacji. Do zadań polskich policjantów należy:

  • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa i umacnianie świadomości opieki państwa nad Polakami wypoczywającymi w Chorwacji,

  • ułatwienie komunikacji z policją chorwacką oraz opiniowanie i doradztwo w zakresie rodzaju i charakteru postępowania,

  • pomaganie obywatelom polskim w skomunikowaniu się z Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji,

  • podtrzymanie statusu obywateli polskich w Chorwacji jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli, na równi z obywatelami Chorwacji i innych państw.

W bieżącym roku, w myśl Protokołu pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Policji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji w sprawie zasad i warunków pełnienia służby przez polskich funkcjonariuszy Policji w Republice Chorwacji w sezonie turystycznym, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, mając na uwadze liczbę polskich turystów planujących wypoczynek nad Adriatykiem, na wniosek Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu, podjął decyzję o skierowaniu do pełnienia służby na terenie Chorwacji sześciu dwuosobowych patroli. Będą oni skierowani do miejsc najbardziej obleganych przez polskich turystów tj. okolic Zadaru, Makarskiej, Puli, a także Splitu, Trogiru i Rijeki. Zgodnie z przyjętymi założeniami głównym zadaniem polskich policjantów, którzy mają być oddelegowani do Chorwacji na okres od 1 lipca do 1 września br., będzie pomoc i asysta w czynnościach służbowych podejmowanych przez chorwackich funkcjonariuszy wobec polskich turystów.

Mając na uwadze powyższe, Biuro Prewencji KGP wdrożyło procedurę doboru kandydatów, na podstawie której Komendant Główny Policji polecił, aby każdy z garnizonów wytypował po dwóch kandydatów.

Kandydaci powinni posiadać: doświadczenie w służbie patrolowej/obchodowej, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych, prawo jazdy, umiejętność pływania, znać zasady policyjnej współpracy międzynarodowej, posługiwać się językiem angielskim lub chorwackim w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się z partnerami chorwackimi oraz cechować się znaczną inicjatywą i samodzielnością w realizowaniu zadań służbowych.

Wytypowani kandydaci zostaną poddani procesowi wstępnej selekcji, a następnie przedstawiciele Biura Prewencji oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, sprawdzą ich umiejętności językowe, wiedzę na temat współpracy międzynarodowej oraz znajomość obowiązujących przepisów i procedur dotyczących pełnienia służby patrolowej.

Policjanci zainteresowani pełnieniem tego rodzaju służby powinni kontaktować się ze swoją komórką kadrową, albowiem termin zgłoszenia kandydatur mija z dniem
15 marca br.

(Biuro Prewencji KGP)