Eliminacje do XI Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych

Data publikacji: 18.02.2019

11 stycznia br. zakończył się pierwszy etap rekrutacji do udziału w XI Ogólnopolskim Turnieju Klas Policyjnych. Eliminacje, podczas których wyłonieni zostaną finaliści, odbędą się w marcu.

Do pilskiej Szkoły Policji wpłynęło 69 zgłoszeń z całej Polski. Według postanowień Regulaminu Turnieju, może w nim wziąć udział maksymalnie 25 reprezentacji. Szkoły, które zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego w poprzedniej jego edycji udział w turnieju mają już zagwarantowany – warunkiem jest jednak przysłanie zgłoszenia. W przypadku większej liczby zgłoszeń, pozostałe drużyny pragnące uczestniczyć w Turnieju, wyłonione zostaną w drodze eliminacji, w oparciu o test wiedzy (przygotowany w Szkole Policji w Pile).

W związku z tym, że zgłoszenia nadesłały placówki oświatowe z całej Polski oraz z uwagi na odległość dzielącą je od Piły, w przeprowadzenie eliminacji zaangażowały się dwa inne policyjne ośrodki szkoleniowe - Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkoła Policji w Katowicach. Do eliminacji, które odbędą się 6 marca br., przystąpi 66 czteroosobowych drużyny, przy czym każdy z uczestników będzie rozwiązywał test samodzielnie, natomiast wynik drużyny stanowiła będzie suma punktów uzyskanych przez poszczególnych zawodników.

Na podstawie przeprowadzonych eliminacji wyłonione zostaną 22 drużyny. Wraz z drużynami, które w poprzedniej edycji Turnieju zajęły miejsca od 1-3, zmierzą się one w finale Turnieju Klas Policyjnych (w dniach 15-16 kwietnia w Szkole Policji w Pile) o tytuł „Klasy Policyjnej Roku 2019”.

(Szkoła Policji w Pile)