Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi

Zamieszczony Data publikacji 07.02.2019
W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu odbyło się wczoraj szkolenie funkcjonariuszy pionu kryminalnego i prewencji dotyczące zwalczania oraz przeciwdziałania handlowi ludźmi. W przedsięwzięciu tym wzięli udział przedstawiciele kuratorów okręgowych z Sądów Okręgowych we Wrocławiu, Świdnicy i Legnicy.

Szkolenie zorganizowane zostało przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a wzięli w nim udział funkcjonariusze pionu prewencji i kryminalnego ze wszystkich komend miejskich i powiatowych Policji garnizonu dolnośląskiego, przedstawiciele kuratorów okręgowych z Sądów Okręgowych we Wrocławiu, Świdnicy i Legnicy oraz przedstawiciele Wydziału Prewencji KWP we Wrocławiu, w tym nadkom. Joanna Kusiak - Wojewódzki Koordynator Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców i były doskonałym forum wymiany informacji między funkcjonariuszami poszczególnych powiatów, a przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Sądów Okręgowych z Dolnego Śląska.

Obok przekazania fundamentalnych informacji dotyczących form i metod przeciwdziałania i zwalczania tego obszaru przestępczości, wypracowano i ustalono zasady współpracy między obu pionami Policji i kuratorami zawodowymi sądów okręgowych. Szkolenie to otwiera cykl kolejnych spotkań, które zarówno w formie ogólnowojewódzkiej, jak i realizowanej na poziomie roboczym, będzie zmierzało do optymalizacji zwalczania przestępczości handlu ludźmi.

(KWP we Wrocławiu / mw)

  • Szkolenie z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi
  • Szkolenie z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi
  • Szkolenie z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi
  • Szkolenie z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi
powrót
drukuj