Policyjne szkolenie dla studentów UTW

Data publikacji: 06.02.2019

Jak nie dać się oszukać metodą „na wnuczka” oraz jak udzielić pierwszej pomocy - takie między innymi zagadnienia omawiali i ćwiczyli ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku policyjni wykładowcy ze Szkoły Policji w Słupsku. To wymierna realizacja hasła „Pomagamy i chronimy”.

Grupa kilkudziesięciu osób rozpoczęła zajęcia z policjantami od wykładów poświęconych zagrożeniom, na jakie narażone są osoby, które zakończyły już swoją karierę zawodową. Policjanci zajmujący się na co dzień zagadnieniami prawno-kryminalistycznymi przedstawili na przykładach, jak wygląda mechanizm oszustw „na wnuczka”. Mowa była także o zasadach bezpieczeństwa przy korzystaniu z bankomatów czy internetu.
Seniorzy sami również zwracali uwagę na różnego rodzaju zagrożenia, w tym przechodzenie przez przejście dla pieszych na jezdni o dwóch pasach w tym samym kierunku i możliwości potrącenia przez pojazd, który na pasie dalszym nie zatrzymał się obok stojącego już pojazdu przepuszczającego pieszych.

Najwięcej emocji wśród seniorów wywołały zajęcia praktyczne dotyczące udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zatrzymania krążenia NZK, w tym także z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED. Pod kierunkiem wykładowców każdy z uczestników mógł samodzielnie przećwiczyć cały algorytm postępowania łącznie z naklejeniem elektrod i przeprowadzeniem symulowanej defibrylacji.
Policyjni ratownicy medyczni oprócz ćwiczeń z zakresu NZK omówili szczegółowo także symptomy i postępowanie w przypadku kilku innych gwałtownych zachorowań, które mogą zagrażać bezpośrednio życiu: udar niedokrwienny mózgu, zawał mięśnia sercowego, śpiączka cukrzycowa czy zadławienie.

W trakcie ćwiczeń zaakcentowano również najnowsze zalecenia Europejskiej Rady Resuscytacji ERC, która w przypadku udzielania pierwszej pomocy w stanie NZK przez osoby w wieku senioralnym zaleca postępowania "only hands", czyli prowadzenie tylko zewnętrznego masażu serca. Jeśli senior lub seniorka, jest w stanie i chce wykonywać także wdechy ratownicze, jest to jak najbardziej dozwolone w tradycyjnym schemacie 30:2 (30 uciśnięć klatki piersiowej i 2 wdechy).

W zgodnej opinii uczestników takie zajęcia z policjantami oprócz doskonalenia samych technik udzielania pierwszej pomocy dają także większą pewność siebie, że w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia życia u innej osoby, można będzie przystąpić do czynności ratowniczych z mniejszym stresem i większą fachowością. Dla seniorów szczególne istotne były ćwiczenia z wykorzystaniem AED, gdyż urządzenie znane było im jedynie z opisów, a nie z praktyki stosowania.