Opolscy policjanci podsumowali 2018 rok

Data publikacji: 28.01.2019

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu odbyła się odprawa służbowa podsumowująca wyniki osiągnięte przez opolskich policjantów w 2018 roku. W spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Opolski Pan Adrian Czubak, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu Paweł Mehl, Zastępca Prokuratora Okręgowego w Opolu Pan Henryk Wilusz oraz kadra kierownicza opolskiej Policji.

Naradę otworzył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta, który podsumował stan bezpieczeństwa i wyniki pracy opolskich policjantów w roku 2018.
Opolszczyzna nadal jest jednym z bezpieczniejszych regionów w kraju. Według najnowszego badania CBOS Policja jest wciąż najlepiej ocenianą instytucją w skali kraju. 74% respondentów dobrze ocenia działalność Policji, 93% ankietowanych swoje miejsce zamieszkania może nazwać bezpiecznym i spokojnym.

Do sukcesów należy zaliczyć między innymi znaczne zredukowanie - w porównaniu z 2017 r. - liczby przestępstw kradzieży z włamaniem (o 239) czy kradzieży (o 446). Wykrywalność wszystkich przestępstw w dalszym ciągu utrzymuje się na dobrym, blisko 73% poziomie, przy wyraźnym spadku liczby przestępstw kryminalnych z 20 021 w 2017 roku do 17 510 w roku ubiegłym. W prowadzonych przez siebie postępowaniach policjanci z Opolszczyzny zabezpieczyli mienie o wartości blisko 13,5 mln złotych, wartość odzyskanego mienia to blisko 12 mln złotych.

Każdego dnia o bezpieczeństwo mieszkańców regionu dba blisko 2 500 policjantów.

Ze zgłoszeń, które zaznaczone zostały na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, w 2018 r. potwierdzonych przez policjantów zostało blisko 60% z nich. W głównej mierze dotyczyły one przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowania i spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.

W roku 2018 odnotowaliśmy 1741 przestępstw drogowych (2017 r. - 1836). W trakcie różnych działań prowadzonych na drogach województwa opolskiego, policjanci ruchu drogowego zatrzymali 743 kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości (w roku ubiegłym było ich 816) oraz 1376 w stanie po użyciu alkoholu (art.87 § 1, 1a i 2 kw). Funkcjonariusze przebadali stan trzeźwości blisko 500 000 kierowców. Dodatkowo policjanci zatrzymali 1478 praw jazdy oraz 7564 dowody rejestracyjne.

Na drogach województwa w roku 2018 odnotowaliśmy 702 wypadki drogowe o 5 mniej niż w roku ubiegłym. W wypadkach tych zginęło 81 osób (2017 r. - 78), natomiast 777 osób zostało rannych (2017 - 862).

By poprawić bezpieczeństwo na drogach województwa Policja - poza kontrolami stanu trzeźwości - policja organizuje wzmożone działania w regionie skierowane na ujawnianie kierowców niestosujących się do ograniczeń prędkości. Wiele informacji dotyczących piratów na drogach dociera do opolskiej Policji za pośrednictwem, uruchomionej 5 lat temu, skrzynki mailowej problemdrogowy@opolska.policja.gov.pl.

Nieprzerwanie prowadzona jest wśród dzieci i młodzieży edukacja z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. Szczególna uwagę policjanci poświęcają kwestii używania przez niechronionych uczestników ruchu drogowego odblasków.

W 2018 roku garnizon opolski wzbogacił się łącznie o 72 nowe radiowozy (w 2017 roku były to 52 nowe radiowozy) Cześć z nich została zakupiona przy wsparciu lokalnych samorządów, pozostałe w całości zostały sfinansowane z budżetu Policji między innymi w ramach Programu Modernizacji Policji.

Dodatkowo przeprowadziliśmy dalszą rozbudowę budynków komendy w Brzegu. Otworzyliśmy także nowe posterunki policji w Tułowicach i Tarnowie Opolskim.

W tym roku zakończył się także 3-letni polsko – czeski projekt flagowy „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” opiewający na kwotę prawie 2,5 mln euro.

Projekt przyczynił się między innymi do zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu dla laboratorium kryminalistycznego KWP w Opolu (za ok. 1,5 mln złotych). Przeprowadziliśmy liczne akcje profilaktyczne po obu stronach granicy, z użyciem demonstracyjnej walizki narkotykowej.

Zobacz również:

- KPP Prudnik: "Narada roczna z przekazaniem radiowozu w tle"
- KPP Kluczbork: "Podsumowanie roku w kluczborskiej komendzie"
- KPP Głubczyce: "Narada roczna podsumowująca pracę głubczyckich policjantów"
- KPP Krapkowice: "Odprawa roczna – policjanci podsumowali dobry 2018 rok"
- KMP Opole: "Policjanci z Opola podsumowali swoją pracę"
- KPP Brzeg: "Brzescy policjanci podsumowali 2018 rok"
- KPP Namysłów: "Namysłowscy policjanci podsumowali pracę za 2018 rok"
- KPP Nysa: "Narada roczna w nyskiej Policji"