Insp. dr Adam Kocur patronem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Data publikacji: 22.01.2019

Wczoraj w siedzibie śląskiej Policji odbyła się wyjątkowa uroczystość. Insp. dr Adam Kocur – Główny Komendant Policji Województwa Śląskiego w latach 1926-1928 – został patronem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Symboliczną tablicę uroczyście odsłonili szef śląskiego garnizonu nadinsp. Krzysztof Justyński wraz z nadkom. Krzysztofem Musielakiem - Dyrektorem Biura Historii i Tradycji Policji KGP oraz dr Andrzejem Sznajderem - Dyrektorem Oddziału IPN w Katowicach.

Wczoraj w samo południe w siedzibie śląskiego garnizonu policji odbyła się uroczystość nadania patrona Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz odsłonięcia Tablicy Pamięci. Decyzją szefa śląskiej Policji nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, patronem KWP w Katowicach został insp. dr Adam Kocur - Główny Komendant Policji Województwa Śląskiego w latach 1926-1928. Komendantowi śląskiego garnizonu towarzyszyli jego zastępcy insp. Roman Rabsztyn oraz insp. Piotr Kucia. W uroczystości wziął również udział insp. Iwona Klonowska - Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP, nadkom. Krzysztof Musielak - Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, dr Andrzej Sznajder - Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach oraz Pani Teresa Bracka - Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” wraz z Panem Grzegorzem Grześkowiakiem. Obecna była również kadra kierownicza katowickiej komendy wojewódzkiej, przedstawiciele policyjnych związków zawodowych oraz duchowieństwo.

Po odsłonięciu Tablicy Pamiątkowej oraz złożeniu wieńców, głos zabrał Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP. Nadkom. Krzysztof Musielak wyraził słowa uznania dla wielkiego Syna Ziemi Śląskiej i wielkiego patrioty, którego służba człowiekowi epatowała z każdego dnia jego życia. Był to człowiek o otwartym umyśle i sercu, służący innym i myślący zawsze o drugim człowieku.

Natomiast szef śląskiego garnizonu nadinsp. Krzysztof Justyński podkreślił, jak ważnym dniem dla śląskiej Policji jest dzień nadania patrona katowickiej komendzie wojewódzkiej. Insp. dr Adam Kocur to postać, która swoim życiem mogłaby obdzielić kilka innych osób, i każda z tych osób miałaby bogatą biografię. To człowiek, który włożył całe serce w to, aby Polska była krajem wolnym, niepodległym i rozwiniętym. Stanowi postać, którą każdy z nas może sobie stawiać za wzór. Wybierając insp. dra Adama Kocura patronem KWP w Katowicach wzięto pod uwagę cały jego bogaty życiorys, pełen chwalebnych dokonań. Nie bez znaczenia był fakt, że miał on zaszczyt nosić policyjny mundur.

Insp. dr Adam Kocur (1894-1965)

Adam Bronisław Kocur jest jedną z najważniejszych postaci w historii śląskiej Policji. Urodził się 1 maja 1894 roku w Kuźni Raciborskiej, na terenie powiatu raciborskiego.

Ukończył studia teologiczne we Wrocławiu oraz prawnicze w Krakowie. Praktykę administracyjną odbywał w Dyrekcji Policji w Katowicach, zaś aplikację sędziowską w Sądzie Powiatowym w Mysłowicach oraz w Sądzie Okręgowym w Katowicach. W roku 1928 promowany na Doktora Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Brał udział w I wojnie światowej jako oficer armii Cesarza Wilhelma II, a następnie walczył w Powstaniu Wielkopolskim, jako dowódca batalionu I Pułku Strzelców Bytomskich. Po zakończeniu II Powstania Śląskiego jako oficer Wojska Polskiego służył w sztabie Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska.

W latach 1920-1922 pełnił służbę w Policji Górnego Śląska w stopniu kapitana na terenie: Gliwic, Katowic i Królewskiej Huty (obecnie Chorzów), z kolei w III Powstaniu Śląskim, dowodził akcją rozbrajania niemieckich policjantów i współorganizował Żandarmerię Polową Górnego Śląska. W czerwcu 1922 roku po powrocie w części Górnego Śląska do macierzy, wstąpił do Policji Województwa Śląskiego.

Dekretem Ministra Spraw Wewnętrznych z 27 listopada 1926 roku został mianowany inspektorem i Głównym Komendantem Policji Województwa Śląskiego. Stanowisko to piastował od 2 grudnia 1926 rok do 25 maja 1928 roku.

30 maja 1928 roku został wybrany w wyborach komunalnych na stanowisko Prezydenta Miasta Katowice, piastując ten urząd do wybuchu II wojny światowej.

Adam Kocur był także posłem do Sejmu Śląskiego II-IV kadencji z ramienia Narodowo Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy.

Był również Prezesem Związku Oficerów Rezerwy Województwa Śląskiego i Prezesem Związku Powstańców Śląskich w Katowicach.

Wybuch II wojny światowej spowodował ponowne założenie munduru przez Adama Kocura. Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, gdzie m.in. pełnił służbę jako dowódca jednostki obrony wybrzeża w Wielkiej Brytanii.

Po zakończeniu II wojny światowej, pracował na terenie Niemiec Zachodnich w Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy.

Na emigracji ukończył studia ekonomiczne i teologiczne. W roku 1951 przyjął święcenia kapłańskie. Sześć lat później we Frankfurcie nad Menem został Kanclerzem Kurii dla Polaków w Niemczech, gdzie po ciężkiej chorobie 12 stycznia 1965 roku zmarł.

Inspektor Policji Województwa Śląskiego dr Adam Kocur, za swą służbę dla Polski został m.in. odznaczony: Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi kl. 1

Uznając insp. dra Adama Kocura patronem Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, wyrażono wdzięczność i pamięć za jego poświęcenie w służbie Ojczyzny, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz wkład w tworzenie Policji na obszarze Województwa Śląskiego w Niepodległej Polsce.

 

 

Pliki do pobrania