Ceremonia powitania 2019 roku przez Stowarzyszenie Oficerów Łącznikowych RESOPOLIS

Data publikacji: 22.01.2019

W dniu18 stycznia w siedzibie Ambasady RP we Francji miała miejsce ceremonia powitania 2019 roku przez Stowarzyszenie RESOPOLIS, której patronował Pan Ambasador Tomasz Młynarski. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Policji państw członkowskich UE, Ameryki Południowej, Turcji, Maroka a także z Chin i Singapuru.

Spotkanie otworzył Radca – Oficer Łącznikowy Polskiej Policji podinsp. Piotr Szczepański, który przekazał członkom stowarzyszenia serdeczne życzenia ze strony Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Następnie życzenia przybyłym  gościom złożył Pan Ambasador Tomasz Młynarski oraz Przewodnicząca RESOPOLIS, Dyrektor Dyrekcji Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Sophie Hatt.

Działające od 2008 r. RESOPOLIS jest stowarzyszeniem skupiającym aktualnie 96 członków, tj. przedstawicieli organów ścigania państw akredytowanych we Francji oraz policjantów i żandarmów francuskich. Celem stowarzyszenia jest zacieśnienie współpracy przez budowanie więzów zawodowych pomiędzy wszystkimi przedstawicielami służb policyjnych działających na terenie Francji, a tym samym ułatwianie zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Każdego roku RESOPOLIS organizuje liczne spotkania mające na celu przybliżenie członkom stowarzyszenia funkcjonowanie francuskich organów ścigania, jak również sił bezpieczeństwa państw reprezentowanych we Francji.

Warto dodać, że było to pierwsze w historii spotkanie Stowarzyszenia RESOPOLIS w Ambasadzie RP we Francji, w roku jakże szczególnym tj. 100-lecia powstania polskiej Policji.

(BMWP KGP / mw)