Efekty pracy CBŚP w 2018 roku

Data publikacji: 11.01.2019

Ponad 3,8 tys. podejrzanych, z czego niemal co drugi usłyszał zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, co trzeci podejrzany został tymczasowo aresztowany, rekordowe zabezpieczenie mienia należącego do przestępców (ponad 853 mln zł), czy wyeliminowanie z rynku ponad 11 ton narkotyków, to tylko niektóre efekty pracy policjantów CBŚP w 2018 roku. W trakcie rocznej odprawy podsumowującej miniony rok, nadinsp. Kamil Bracha Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, podziękował policjantom i pracownikom CBŚP za ogromne zaangażowanie podkreślając, że tylko dzięki ciężkiej pracy możliwe było osiągniecie tak rekordowych wyników.

W siedzibie głównej CBŚP odbyła się uroczysta odprawa podsumowująca rezultaty pracy uzyskane w minionym roku. Wyjątkowe spotkanie rozpoczął Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Kamil Bracha przedstawiając wyniki osiągnięte w 2018 roku w odniesieniu do minionych lat oraz omówił cele i zadania stojące przed policjantami CBŚP w 2019 roku.  Nadinsp. Kamil Bracha szczególne podziękowania za ciężką pracę, zaangażowanie, merytoryczne przygotowanie i ogromną determinację skierował do naczelników poszczególnych zarządów i wydziałów, z prośbą o przekazanie słów wdzięczności swoim podwładnym.

Następnie podczas uroczystości głos zabierali kolejno zastępcy komendanta CBŚP: insp. Paweł Półtorzycki, insp. Adam Cieślak oraz insp. Mariusz Kudela, którzy omówili efekty pracy z poszczególnych pionów, przedstawiając także największe sukcesy odniesione w minionym roku. Zastępca Komendanta CBŚP insp. Mariusz Kudela wspomniał także, iż miniony rok był szczególnym, ponieważ 24 lipca, w trakcie obchodów Święta Policji został nadany i wręczony Sztandar dla Centralnego Biura Śledczego Policji. Ufundowanie tego symbolu etosu zawodowego przez Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru dla Centralnego Biura Śledczego Policji funkcjonariuszom i pracownikom CBŚP było wyrazem wdzięczności w uznaniu zasług na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Odprawa była również okazją do podziękowania za służbę w Centralnym Biurze Śledczym Policji byłym Naczelnikom Zarządów, którzy przeszli na emeryturę.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dzięki przyjętej strategii polegającej na rozwoju współpracy międzynarodowej oraz koncentracji działań wobec najpoważniejszych przestępstw i grup przestępczych działających w wielu obszarach, skuteczne działania funkcjonariuszy CBŚP pozwoliły na zebranie materiału procesowego i przedstawienie zarzutów ponad 3,8 tys.  osobom (2017 – ponad 3,7 tys.). Niemal co drugi podejrzany (2018 r. –  ponad 1,9 tys., 2017 r. – ponad 1,8 tys.) usłyszał zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Co trzeci podejrzany (2018 r. - ponad 1,3 tys., 2017 r. - ponad 1,2 tys.) w wyniku działań CBŚP został tymczasowo aresztowany. Skuteczna walka z zorganizowaną przestępczością miała również wymiar w likwidacji zaplecza finansowego grup przestępczych i zabezpieczania majątków na poczet przyszłych kar. W blisko 19-letniej historii Biura zabezpieczono rekordowe wartości mienia u przestępców (2018 r. - ponad 853 mln zł, 2017 - prawie 644 mln zł). Wśród zabezpieczanego mienia największe wartości stanowią nieruchomości oraz środki finansowe ujawniane na rachunkach bankowych i w gotówce. Zabezpieczane ruchomości w minionym roku to przede wszystkim luksusowe samochody, dzieła sztuki i drogocenna biżuteria. Zaznaczyć należy, że dzięki współpracy z organami ścigania innych państw zabezpieczano także mienie ukrywane poza granicami RP.

Pod względem skuteczności w zwalczaniu przestępczości narkotykowej rok 2018 również należy do najlepszych w historii Biura. Dzięki działaniom policjantów CBŚP na czarny rynek nie trafiło ponad 11 ton narkotyków, czterokrotnie więcej niż w 2017 roku. Z takiej ilości narkotyków można by uzyskać ponad 52 mln „działek” . Wartość hurtowa zabezpieczonych narkotyków to ok. 187 mln zł, zaś ich wartość detaliczna wynosi około 304 mln zł. Zabezpieczono nie tylko narkotyki, ale także ogromne ilości prekursorów, co zapobiegło wyprodukowaniu kolejnych ton środków odurzających. Podczas prowadzonych akcji zlikwidowano 22 laboratoria narkotyków syntetycznych, 40 plantacji konopi indyjskich, na których zabezpieczono ponad 14 tysięcy krzewów. Ten wynik to także efekt współpracy CBŚP ze służbami polskimi i zagranicznymi.

Wiele sukcesów odnieśli policjanci CBŚP w walce z tzw. "dopalaczami". Rozbijając kolejne grupy sprzedające te substancje, zabezpieczono ponad 153 kg niebezpiecznych środków i zlikwidowano ostatnie stacjonarne sklepy z tymi substancjami. W 2018 roku nastąpiła przełomowa zmiana w podejściu do zjawiska nowych substancji psychoaktywnych. Została przyjęta tzw. definicja generyczna substancji objętych kontrolą ustawową, zrównując „dopalacze” pod względem odpowiedzialności prawnej z narkotykami.

W trakcie prowadzonych spraw w 2018 roku CBŚP zabezpieczyło łącznie 391 (363) jednostek broni palnej, w tym krótkiej – 169 szt., długiej – 86 szt., gazowej – 110 szt., innej – 26 szt.

W minionym roku prowadzono zdecydowane działania zwalczające przestępczość tytoniową. Dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego, działającego coraz częściej także w tej dziedzinie na arenie międzynarodowej, zlikwidowano 19 fabryk papierosów (2017 r. - 12), zabezpieczono ponad 156 mln szt. papierosów (2017 r. –  niemal 168 mln szt.) oraz ponad 267 ton tytoniu (2017 r. – ponad 259 ton).

Osiągnięte wyniki CBŚP oraz przeprowadzone akcje były możliwe także dzięki współpracy z prokuratorami, policjantami Komend Wojewódzkich Policji, Strażą Graniczną, Krajową Administracją Skarbową, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej i innymi polskimi instytucjami. Na szczególną uwagę zasługuje szeroko prowadzona przez CBŚP ścisła współpraca międzynarodowa ze służbami i instytucjami wielu krajów, często przy wsparciu Europolu i Eurojustu.