Kolejni policjanci zdobyli uprawnienia instruktora/pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego

Data publikacji: 10.01.2019

10 stycznia br. na terenie stacji narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach zakończyła się kolejna edycja kursu szkoleniowego dla policjantów, kończącego się nadaniem uprawnień instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego

Zgodnie z postanowieniami Porozumienia zawartego 5 października 2018 r. między Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego oraz Polskim Związkiem Narciarskim w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich, w dniach 13 - 20 grudnia 2018 r. oraz 3 – 10 stycznia br. na terenie stacji narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach, przeprowadzona została kolejna edycja szkoleń dla policjantów aplikujących o nadanie uprawnień instruktora lub pomocnika instruktora narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, realizowanego przez instruktorów SITN PZN we współpracy z Biurem Prewencji KGP.

Przed rozpoczęciem kursu instruktorzy SITN PZN przeprowadzili sprawdzian kwalifikacyjny dla uczestników składający się z oceny techniki jazdy na nartach,  którego pozytywne zaliczenie uprawniało funkcjonariusza do udziału w kursie szkoleniowym. Szkolenie realizowane było na podstawie Programu Nauczania Narciarstwa Zjazdowego i obejmowało m.in. doskonalenie techniki jazdy na nartach, udzielanie pomocy poszkodowanym na stokach narciarskich oraz ocenę niebezpiecznych zachowań osób korzystających z tej formy rekreacji.

Tegoroczną edycję kursu ukończyło 15 funkcjonariuszy z czego 7 policjantów uzyskało uprawnienia instruktora narciarstwa, natomiast 8 uprawnienia pomocnika instruktora narciarstwa PZN. Dotychczas w ramach Porozumienia uprawnienia instruktora narciarstwa PZN uzyskało ogółem 91 funkcjonariuszy, natomiast uprawnienia pomocnika instruktora narciarstwa PZN 56 policjantów.

Nabyte podczas kursu umiejętności oraz wiedzę policjanci wykorzystają w swoich jednostkach Policji na terenie województw małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, a także świętokrzyskiego, podczas pełnienia służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich. Uprawnienia te będą również wykorzystywać podczas realizacji zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego przygotowujących policjantów do pełnienia służby na stokach.

Wszystkim policjantom, którzy otrzymali uprawnienia pozostaje nam pogratulować oraz życzyć, aby uzyskaną wiedzę i umiejętności wykorzystywali w zapewnieniu bezpiecznego wypoczynku na stokach narciarskich.

(Biuro Prewencji KGP/ mw)