Prawie 350 litrów krwi oddali dawcy HDK przy KWP we Wrocławiu w 2018 roku

Data publikacji: 27.12.2018

Krwiodawcy Klubu HDK przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podsumowali 2018 roku. Blisko 350 litrów krwi oddało prawie 800 dawców. Członkowie klubu uczestniczyli w wielu akcjach oddawania krwi w tym „SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ”, z okazji 100-lecia Niepodległości czy na hasło „Ratunek”. W ten sposób pomagali osobom będącym w potrzebie. Za swoją działalność na rzecz Honorowego Krwiodawstwa i krzewienia szczytnych idei Polskiego Czerwonego Krzyża członkowie klubu zostali uhonorowani odznaczeniami i medalami.

W 2018 roku Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża imienia dr Felicji Witkowskiej przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu obchodził 35 lat. Jubileusz klubu zbieg się z 60-leciem Honorowego Krwiodawstwa w Polskim Czerwonym Krzyżu. Podczas swojej całej działalności honorowi dawcy dolnośląskiej Policji zawsze i najważniejsze było ratowanie zdrowia i życia drugiego człowieka.

W mijającym roku prawie 800 dawców z klubu HDK przy KWP we Wrocławiu oddało blisko 350 litrów krwi, z czego prawie 275 litrów stanowiła krew pełna, blisko 60 litrów krwi to separator płytkowy, a niecałe 15 litrów krwi to osocze.

Krwiodawcy uczestniczyli w wielu akcjach, organizowanych zarówno w pomieszczeniach klubowych jak i w centrach krwiodawstwa. W czterech akcjach zorganizowanych w pomieszczeniach klubowych prawie 120 dawców oddało blisko 55 litrów krwi, a akcje poboru krwi w pomieszczeniach klubowych są organizowane już od 12 lat. W marcu br. dawcy uczestniczyli w akcji pod hasłem „SPOKREWNIENI SŁUŻBĄ”, natomiast w listopadzie br. w akcji z okazji 100-lecia Niepodległości. Ponadto członkowie klubu uczestniczyli w akcjach na hasło „Ratunek” i na prośbę RCKiK, gdy w okresie letnim w stacjach zaczynało brakować krwi.

Kolejnym ważnym momentem klubu HDK przy KWP we Wrocławiu jest zauważenie działalności związanej z niesieniem pomocy drugiej osobie przez krwiodawców i przyznanie w związku z tym odznaczeń. Za działalność na rzecz Honorowego Krwiodawstwa i krzewienia szczytnych idei Polskiego Czerwonego Krzyża członkowie zostali uhonorowani:

  • Odznaczeniem Zasłużony dla Zdrowia Narodu - 14 krwiodawców
  • Odznaczeniem PCK Kryształowe Serce - 1 krwiodawca
  • Odznaczeniem z tytułu oddawania krwi jako Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
  • Medalami 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w PCK - 30 medali.

(KWP we Wrocławiu / kp)