Dwa nowe posterunki Policji

Data publikacji: 18.12.2018

18 grudnia 2018 roku w województwie łódzkim przywrócono dwa kolejne posterunki Policji. Uruchomienie jednostek w Piątku oraz Nieborowie jest realizacją potrzeb płynących od władz samorządowych oraz lokalnej społeczności podobnie jak w przypadku odtworzonego w sierpniu 2018 r. Posterunku Policji w Wartkowicach. Symboliczne klucze do posterunków Policji ich kierownikom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi- insp. Andrzej Łapiński.

W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście : Biskup Pomocniczy Diecezji Łowickiej- Wojciech Osial, Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP - insp. Zdzisław Sudoła, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi - ks. ppor. Jacek Syjud a także władze samorządowe w osobach Starosty Łowickiego - Marcina Kosiorka wraz z przewodniczacym Rady Powiatu -Markiem Jędrzejczakiem, Członek Zarządu Powiatu Łowickiego -Tadeusz Kozioł, Wójt Gminy Nieborów - Jarosław Papuga, Przewodniczacy Rady Gminy Nieborów - Krzysztof Osóbka wraz z radnymi, Przewodnicząca Rady Gminy Łyszkowice - Grażyna Rykała wraz z radnymi, Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Łowiczu - ppłk Marek Pawlak, były wójt gminy Nieborów - Andrzej Werle , Przewodniczący Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi - Jarosław Olbrychowski. W uroczystości otwarcia PP w Piątku , z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego oraz Komendanta Powiatowego Policji w Łęczycy mł.insp. Zbigniewa Gruszczyńskiego , uczestniczył także Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji insp. Zdzisław Sudoł. W tym waznym dla powiatu momencie nie mogło zabraknąć Starosty Powiatu Łęczyckiego Janusza Mielczarka, Wójta Gminy Piątek Krzysztofa Lisieckiego i Włodzimierza Frankowskiego Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty, przedstawicieli władz samorządowych oraz innych służb mundurowych.

Dzisiaj w południe, jako pierwszy został uruchomiony Posterunek Policji w Piątku. Głównym punktem apelu na terenie powiatu łęczyckiego było przekazanie kierownikowi symbolicznego klucza do posterunku. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński wręczył go asp.szt. Sebastianowi Kieliszkowi, który to złożył oficjalny meldunek objęcia służby na Posterunku Policji w Piątku.
Wójt Gminy Piątek użyczył na czas nieokreślony na potrzeby odtworzenia posterunku 5 pomieszczeń o powierzchni blisko 56 m2, znajdujących się na pierwszym pietrze budynku zlokalizowanego przy ulicy Stodolnianej 5. W ich skład wchodzą m.in.: pokoje służbowe wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz poczekalnia dla interesantów z wejściem do budynku. Służbę będzie tu pełnić 6 policjantów oraz Kierownik Posterunku, a swoim zasięgiem działania obejmował będzie jedynie dwie gminy – Piątek i Góra św. Małgorzaty. Stała obecność dzielnicowych z pewnością wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Na terenie garnizonu łódzkiego przeprowadzono do tej pory szereg spotkań w ramach konsultacji społecznych. Z uwagi, iż proces odtworzenia posterunków Policji jest o tyle złożony, że wymaga zaangażowania zarówno po stronie Policji jak i lokalnych społeczności, w tym samorządów lokalnych i musi być poprzedzony rzetelną analizą potrzeb, szeroko rozumiane konsultacje zostały przeprowadzone między innymi z mieszkańcami i przedstawicielami samorządu terytorialnego gminy Piątek i Nieborów. W gminach odbyły się debaty. Przeprowadzone także badania ankietowe wśród mieszkańców.

Spotkania z lokalną społecznością i przedstawicielami samorządów jednoznacznie wskazały na potrzebę pełnienia stałej służby w tych rejonach przez policjantów, którzy będą realizować zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz profilaktyki społecznej, a co za tym idzie- będą posiadali większą wiedzę na temat problemów lokalnej społeczności. Wnioski z przeprowadzonych konsultacji zostały poparte przez przedstawicieli samorządu terytorialnego podczas Sesji Rady Gminy Piątek i Nieborów.

Wynikiem ścisłej współpracy Policji z samorządowcami jest przywrócenie Posterunku Policji w Piątku i Nieborowie i oddanie do użytku pomieszczeń, które umożliwią sprawną obsługę obywateli oraz ułatwią codzienna służbę policjantom. Wójt Gminy Piątek użyczył na czas nieokreślony pomieszczenia na potrzeby odtworzenia Posterunku Policji oraz zadeklarował partycypację w kosztach zakupu prac remontowych i niezbędnego sprzętu, natomiast Wójt Gminy w Nieborowie przekazał na czas nieokreślony pomieszczenia na potrzeby odtworzenia Posterunku Policji, a Starosta Łowicki zadeklarował 50% partycypację w kosztach zakupu radiowozu.

Dzisiejsza uroczystość w Nieborowie rozpoczęła się ok. godz. 14.00 od złożenia meldunku insp. Andrzejowi Łapińskiemu. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu – mł. insp. Grzegorz Radzikowski, który powitał przybyłych gości. Kolejnym elementem uroczystości było symboliczne przekazanie klucza do Posterunku Policji w Nieborowie przez Szefa Garnizonu Łódzkiego nowemu kierownikowi- asp. sztab. Jarosławowi Wojdzie.

Posterunek Policji w Nieborowie jest pierwszym przywróconym posterunkiem w powiecie łowickim. Inicjatorem jego przywrócenia był Komendant Powiatowy Policji w Łowiczu – mł. insp. Grzegorz Radzikowski, który po analizie stanu bezpieczeństwa oraz zagrożeń przestępczością w tej okolicy, podjął starania i pierwsze rozmowy zmierzające do powstania posterunku. Wynikiem dobrej współpracy Policji z władzami samorządowymi na czele z wójtami sąsiadujących gmin Nieborów i Łyszkowice: byłego już Wójta Gminy Nieborów - Andrzeja Werle oraz Wójta gminy Łyszkowice - Adama Ruty, jest przywrócenie działania Posterunku Policji w Nieborowie. Posterunek to również spełnienie oczekiwań mieszkańców wymienionych gmin. Wnioski po konsultacjach społecznych m.in. debacie społecznej w Nieborowie, która w lutym bieżącego roku skupiła liczną grupę obywateli oraz analiza przeprowadzonej wśród mieszkańców ankiety nie pozostawiały żadnych wątpliwości - mieszkańcy oczekiwali jego przywrócenia. Oddanie do użytku nowych pomieszczeń, umożliwi sprawną obsługę obywateli zamieszkujących w gminach Nieborów i Łyszkowice oraz ułatwi codzienną służbę policjantom. Na potrzeby posterunku przeznaczono pomieszczenia o powierzchni około 100 m2. W ich skład wchodzą m.in.: pokoje służbowe, socjalne, 2 łazienki - w tym jedna przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Budynek spełnia wysokie standardy bezpieczeństwa. Jest wyposażony w monitoring, instalację alarmową, jest też możliwość bezpośredniego połączenia się z Dyżurnym KPP Łowicz.

Służbę pełnić tu będzie 6 funkcjonariuszy, w tym dwaj dzielnicowi gminy Nieborów oraz dwaj dzielnicowi gminy Łyszkowice, którzy najlepiej znają codzienne problemy i potrzeby mieszkańców. Usytuowanie budynku przy jednej z głównych ulic w Nieborowie oraz innych instytucjach użytku publicznego zagwarantuje dostępność dla obywateli oraz łatwy i dogodny dojazd do posterunku.

Stała obecność policjanta pierwszego kontaktu zacieśni współpracę mieszkańców z Policją.