Komendant Główny Policji odznaczony medalem Zasłużony dla Prokuratury RP

Data publikacji: 12.12.2018

W siedzibie Prokuratury Krajowej odbyła się uroczystość, podczas której gen.insp. Jarosław Szymczyk Komendant Główny Policji został uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla Prokuratury RP”. To wyjątkowy medal przyznawany za szczególny wkład w zwalczanie przestępczości w kraju. W imieniu Prokuratora Generalnego odznaczenie wręczył Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski .

Decyzję o przyznaniu medalu dla Komendanta Głównego Policji podpisał Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. Wraz z szefem Polskiej Policji odznaczenie odebrał prokurator Michał Ostrowski – Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej

Dotąd to szczególne wyróżnienie przyznawane było tylko prokuratorom. Warto zaznaczyć, że od czasu utworzenia w roku 2016 Prokuratury Krajowej Komendant Główny Policji jest pierwszym nie prokuratorem, który został odznaczony Medalem Zasłużony dla Prokuratury RP.  To wyraz uznania za szczególny wkład i determinację w zwalczaniu przestępczości w Polsce.

(KGP)