Spotkanie robocze z I Zastępcą KGP w sprawie realizacji zabezpieczenia szczytu COP24 w Małopolsce

Data publikacji: 12.12.2018

W siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyło się dzisiaj robocze spotkanie I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dra Andrzeja Szymczyka z kierownictwem małopolskiej Policji. Tematem narady był przebieg zabezpieczenia małopolskiej części operacji związanej ze szczytem klimatycznym COP24.

Dowódcę ogólnopolskiej operacji policyjnej, generała Andrzeja Szymczyka przywitał nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, który wraz dowódcą podoperacji „Kraków”- insp. Pawłem Dzierżakiem przedstawili dowódców poszczególnych „odcinków”. Następnie insp. Dzierżak - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, złożył meldunek o przebiegu zabezpieczenia oraz obecnym stanie działań na rzecz bezpieczeństwa uczestników konferencji ONZ.

Komendant Szymczyk zapoznał zebranych z planem działań Policji na ostatnie dni szczytu.  Generał rozmawiając z policjantami wyraził słowa uznania dla ich profesjonalizmu i doswiadczenia.  Złożył także podziękowania wszystkim za biorącym  udział w operacji  za dotychczasowe zaangażowanie i wytężoną pracę. Równocześnie podkreślił, że słowa podziękowania należą się także wszystkim szeregowym policjantom zaangażowanym w zabezpieczenie. Przekazał również podziękowania ze strony gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji.

Dowódca operacji krajowej spotkał się również z policjantami pełniącymi całodobową służbę w sztabie dowódcy podoperacji Kraków, który został utworzony w związku z organizacją szczytu klimatycznego. Sztab mieści się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Stanowisko działa całodobowo od 30 listopada br . Miejsce to zostało utworzone w celu koordynacji  działań służb zabezpieczających szczyt klimatyczny, zapewniając szybki i sprawny przepływ informacji pomiędzy nimi.  

(KWP w Krakowie/ mw)