Odprawa służbowa kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej

Data publikacji: 05.12.2018

W dniach 29–30 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się odprawa służbowa Kierownictwa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji z wojewódzkimi koordynatorami ds. techniki kryminalistycznej.

Głównym tematem spotkania było podsumowanie funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej w 2018 roku oraz plany na najbliższe lata, które przedstawili insp. Adam Frankowski, Zastępca Dyrektora CLKP oraz mł. insp. Piotr Trojanowski, Pełnomocnik Dyrektora CLKP ds. Techników Kryminalistyki. Nadkom. dr Michał Białęcki, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP oraz kom. Marcin Pietrzela z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego KGP przedstawili aktualny stan wdrożenia w polskiej Policji systemu rejestracji i nadzoru nad dowodami rzeczowymi w ramach Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych (ERCDŚ). Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile podinsp. Leszek Koźmiński podsumował przebieg finału Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2018” zorganizowanego przez Szkołę Policji w Pile. W odprawie uczestniczył także Zastępca Kierownika Zakładu Szkoleń Specjalnych Centrum Szkolenia Policji w Legionowie podinsp. Jarosław Piotrowski, który zaprezentował aktualną ofertę szkoleniową CSP.

Po raz pierwszy w odprawie uczestniczyła podkomisarz celny Bernadeta Bałdyga - Kierownik Referatu Technik Kryminalistycznych Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, która przedstawiła strukturę Centrum Kompetencyjnego Techniki Kryminalistycznej Krajowej Administracji Skarbowej oraz zadania techników kryminalistyki pełniących służbę w urzędach celno-skarbowych.

W trakcie odprawy wojewódzcy koordynatorzy ds. techniki kryminalistycznej odnieśli się do następujących zagadnień:

  • Aktualnej sytuacji oraz planów dotyczących struktur komórek techniki kryminalistycznej zgodnie z Decyzją nr 347 KGP z dnia 4.11.2015 r. w sprawie wprowadzania Zasad i standardów funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej oraz sprawowania nadzoru nad komórkami techniki kryminalistycznej.
  • Rodzaju i wartość zakupionego sprzętu dla komórek techniki kryminalistycznej w 2018 roku.

Drugiego dnia odprawy odbyło się szkolenie z zakresu nowoczesnych metod dokumentowania miejsca zdarzenia za pomocą skanerów 3D, które poprzedziło wystąpienie Przemysława Knuta z Wydziału Rozwoju Naukowego CLKP na temat wyników ankiety przeprowadzonej wśród techników kryminalistyki dotyczącej zastosowania nowoczesnych technik skaningu laserowego na miejscu zdarzenia.

Źródło: CLKP