Uroczysta promocja albumu Fundacji

Data publikacji: 29.11.2018

W czwartkowe popołudnie 29 listopada br. w gościnnych progach Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego odbyła się promocja albumu „Misja serc”, dokumentującego 20 lat działalności Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Spotkanie w Sali Konferencyjnej Ordynariatu Polowego WP w Warszawie poprzedziła Msza Święta w Katedrze Polowej WP pod przewodnictwem JE biskupa polowego WP, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji gen. bryg. ks. dr. Józefa Guzdka, który wygłosił do zebranych homilię.

W łamach zasiedli przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach na czele z jej prezes zarządu mł. insp. w st. spocz. Ireną Zając oraz przewodniczącym Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz. Władysławem Padło.  Obecne było kierownictwo Policji: komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz ze swym zastępcą nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem, komendanci wojewódzcy i komendanci szkół policyjnych oraz dyrektorzy biur KGP. Licznie przybyli podopieczni Fundacji oraz jej pełnomocnicy działający w poszczególnych komendach wojewódzkich oraz przedstawiciele związków zawodowych i stowarzyszeń działających przy Policji. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą kapelmistrza mł. insp. Janusza Trzepizura. Gościnnie wystąpiła solistka Katarzyna Bochyńska-Wojdył. Po Eucharystii krajowy duszpasterz Policji bp Józef Guzdek wręczył medal stulecia Ordynariatu Polowego WP na ręce prezes Ireny Zając. Kierownictwo Fundacji ofiarowało natomiast Jego Ekscelencji figurę anioła.

Po nabożeństwie wszyscy przenieśli się do Sali Konferencyjnej Ordynariatu WP, gdzie policyjni muzycy zaprezentowali publiczności próbkę swoich możliwości. Odbyła się także publiczna debata poprowadzona przez Annę Hilaruk z Fundacji z udziałem komendanta Jarosława Szymczyka, prezes Ireny Zając, przewodniczącego Władysława Padło oraz Aleksandra Rawskiego, autora koncepcji albumu i większości tekstów zamieszczonych w książce. Zebrani dowiedzieli się jak trudny był dobór zdjęć do wydanej pozycji. Z 25 tys. fotografii wybrano najpierw 5 tys. ujęć, z czego do druku trafiło 391. Rozmówcy wspominali początki Fundacji, dokonania, kolejne jubileusze i codzienną pracę dla podopiecznych. Pierwsze egzemplarze „Misji serc” otrzymali: komendant główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i krajowy duszpasterz Policji bp dr Józef Guzdek.

Podczas uroczystości przedstawiciel firmy Malta Ski z Poznania przekazał na ręce prezes Ireny Zając kluczki do ufundowanego samochodu – ford transit.

Gratulacjom, uściskom i życzeniom dalszych owocnych lat działalności na rzecz wdów i sierot po poległych policjantach nie było końca. Recital muzyczny, pamiątkowe zdjęcia i poczęstunek zakończyły uroczystość.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski/Policja 997