100 lat Straży Ochrony Kolei

Data publikacji: 27.11.2018

Straż Ochrony Kolei świętowała 100-lecie istnienia formacji. W trakcie uroczystości odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona tym, którzy tworzyli historię Straży Ochrony Kolei. W uroczystościach obok przedstawicieli władz państwowych udział wziął Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Obchody 100-lecia SOK rozpoczęły się od Mszy Świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, której przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego, gen. bryg. dr Józef Guzdek. Na początku nabożeństwa została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona tym, którzy tworzyli historię Straży Ochrony Kolei. Następnie uroczystości przeniosły się do Pałacu Prymasowskiego w Warszawie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP i Prezesa Rady Ministrów. Obecni byli także przedstawiciele służb mundurowych: Straży Granicznej, wojska, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Policji z zastępcą KGP, nadinsp. Dariuszem Augustyniakiem. Obecny był zarząd PKP i przedstawiciele związków zawodowych.

W trakcie spotkania wręczono okolicznościowe statuetki oraz medale okolicznościowe.

Służba została powołana 18 listopada 1918 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego pod nazwą Straży Kolejowej. Zadaniami formacji było zwalczanie przestępczości, zagwarantowanie bezpieczeństwa ważnych obiektów kolejowych, ochronę mienia kolejowego oraz ochronę ludności polskiej przed rabunkami. Obecnie Straż Ochrony Kolei ma ponad 3000 funkcjonariuszy, jest dobrze wyposażona i nowoczesna.  

(KGP / tekst i foto: K.Chrzanowski "Policja 997" / dm)