Międzynarodowa konferencja o zwalczaniu zagrożeń transgranicznych

Data publikacji: 23.11.2018

Konferencja Graniczna „Skuteczne zwalczanie zagrożeń transgranicznych” to okazja do podsumowania pracy i wymiany doświadczeń policjantów z Polski i Niemiec. Na spotkanie w Żaganiu, zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Prezydium Policji Landu Brandenburgia w Poczdamie, przybyli znamienici goście. Konferencja to omówienie wspólnie podejmowanych inicjatyw, wpływających na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców po obu stronach Odry.

W żagańskim Centrum Kultury spotkali się przedstawiciele policji z Polski i Niemiec. Konferencja Graniczna, której tematem przewodnim było „Skuteczne zwalczanie zagrożeń transgranicznych”, to okazja do omówienia niezwykle istotnego tematu bezpieczeństwa mieszkańców po obu stronach zachodniej granicy. Funkcjonariusze z Polski i Niemiec od lat współpracują ze sobą, by jeszcze skuteczniej działać na rzecz obywateli Polski i Niemiec.

Jej zacieśnianie jest niezmiernie ważne dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Prezydium Policji Landu Brandenburgii. Świadczą o tym osoby, które wzięły udział w międzynarodowej konferencji. Wśród ponad 200 uczestników byli m.in. Prezydent Policji kraju związkowego Brandenburgia Hans-Jürgen Mörke, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektor Helena Michalak, I Radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, młodszy inspektor Wiesław Gom i Georg Biekötter – przedstawiciel Sekretariatu Generalnego Rady Unii Eurpopejskiej. W żagańskim Centrum Kultury obecni byli eksperci zajmujący się międzynarodową współpracą, projektami czy funduszami.

Wystąpienia na temat stanu przestępczości narkotykowej w Polsce, przeciwdziałanie jej ze szczególnym uwzględnieniem terenów przygranicznych i zwalczanie tego procederu za naszą zachodnią granicą otwierają drogę do szerszej dyskusji. Porównywano nie tylko metody walki, ale przede wszystkim możliwości prawne. Niejednokrotnie okazuje się, że funkcjonariusze mogą skutecznie realizować swoje zadania poza granicami kraju tylko dzięki doskonałej, międzynarodowej współpracy. W kwestii wymiany informacji od wielu już lat niezastąpione jest Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku. To właśnie na byłym przejściu granicznym stworzony został swoisty kanał informacyjnym przez który przekazywane są wiadomości docierające do policjantów z Niemiec i Polski.

Skuteczne wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń terrorystycznych to zagadnienie, wobec którego nie można przejść obojętnie. Otwarte granice powodują, że niezbędna w tym zakresie jest współpraca międzynarodowa. Rozpoznawanie środowisk terrorystycznych to jedno z zadań niemieckiej i polskiej Policji. Tylko w ten sposób można zapobiegać aktom terroru.

Konferencja była również okazją do wysłuchania osób zajmujących się europejskimi funduszami, programami prewencyjnymi czy pomysłami na dalsze rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przedstawiciele komend wojewódzkich przedstawili rozwiązania funkcjonujące w ich garnizonach i korzyści z tego płynące.

Podsumowując konferencję, Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektor Helena Michalak podziękowała za dotychczasową współpracę i podkreśliła jej rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa na terenach przygranicznych. Podkreśliła, że zapobieganie i zwalczanie zagrożeń stanowi priorytet we współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego tematy, które zostały dziś poruszone oscylowały wokół bardzo ważnych zagadnień – terroryzmu i zwalczania przestępczości narkotykowej. Warto jeszcze raz podkreślić, że wszystkie podejmowane działania, koncentrują się dziś na wzmocnieniu wymiany informacji i współpracy organizacyjnej właściwych organów.

Słowa podziękowania przekazał również Prezydent Policji kraju związkowego Brandenburgia Hans-Jürgen Mörke. Zaznaczył, że wszelkie podejmowane działania z Polską Policją realizowane są dla obywateli obu państw. Od lat trwa walka z przestępczością transgraniczną. Dzięki międzynarodowej współpracy, ilość przestępstw zmniejsza się. To zasługa m.in. specjalnie powołanych zespołów śledczych takich jak Joint Investigation Team i ich sukcesy związane z zatrzymywaniem sprawców przestępczości transgranicznej. Prezydent wyraził nadzieję, że poziom współpracy z polskimi policjantami będzie nadal utrzymywany na bardzo wysokim poziomie.

Uczestnicy Konferencji Granicznej „Skuteczne zwalczanie zagrożeń transgranicznych” podkreślali jej wagę i znaczenie dla dalszej współpracy policji polskiej i niemieckiej. Takie spotkania to okazja nie tylko do wyciągania wniosków, ale przede wszystkim do planowania na najbliższy czas działań, korzystnie wpływających na bezpieczeństwo mieszkańców Polski i Niemiec.

 

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Zespół Prasowy

Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 26.38 MB)