W piątą rocznicę śmierci uczczono pamięć st. post. Tomasza Trejty

Data publikacji: 22.11.2018

Wczoraj przed Tablicą Pamięci w katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyła się uroczystość odsłonięcia kolejnej tabliczki epitafijnej. Upamiętnia ona policjanta - st. post. Tomasza Trejtę, który zginął na służbie, gdy w jego radiowóz uderzył inny samochód. W wydarzeniu uczestniczyła rodzina tragicznie zmarłego policjanta, kierownictwo śląskiej policji na czele z generałem Krzysztofem Justyńskim, przedstawiciel Biura Historii i Tradycji Policji KGP podkom. Karol Woldan oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Alicja Tawkin.

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość uhonorowania i wyróżnienia umieszczeniem danych na Tablicy Pamięci, starszego posterunkowego Tomasza Trejty. 28-letni policjant z Zespołu Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu Policji w Kłomnicach 21 listopada 2013 r. pełniąc służbę w miejscowości Grabowa (powiat częstochowski), poniósł śmierć w wypadku drogowym, w czasie wykonywania obowiązków służbowych.

Data odsłonięcia tabliczki epitafijnej poświęconej policjantowi nie została wybrana przypadkowo, bowiem miała ona miejsce w piątą rocznicę jego śmierci.

W tym szczególnym wydarzeniu uczestniczyli: Ojciec i Brat Tomasza Trejty, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Atłasik, przedstawiciel Biura Historii i Tradycji Policji KGP podkom. Karol Woldan, kadra kierownicza garnizonu śląskiego oraz Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. współpracy z Fundacją Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Pani Alicja Tawkin.

Podczas uroczystości, nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tabliczki, którego dokonał Ojciec st. post. Tomasza Trejty, po czym uczestnicy spotkania złożyli wieniec, a także uczcili pamięć zmarłych policjantów minutą ciszy. Następnie w swoim przemówieniu Generał Krzysztof Justyński podkreślił, że zawsze pamiętamy o Koleżankach i Kolegach, którzy ponieśli śmierć w służbie chroniąc życie i zdrowie Obywateli. Komendant podziękował rodzinie za obecność na tej wzruszającej uroczystości oraz za wychowanie syna na dobrego policjanta. 

Ceremonię uświetniła asysta honorowa policjantów oraz Poczet Sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na zakończenie zostały dokonane wpisy do księgi pamiątkowej. W tym samym dniu w godzinach popołudniowych, w jednostce macierzystej, w której pełnił służbę st. post. Tomasz Trejta - w Komisariacie Policji w Kłomnicach,  z inicjatywy koleżanek i kolegów policjantów, odbyła się również uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej jego osobę.

Tablica Pamięci w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach poświęcona stróżom prawa, którzy stracili życie na służbie po 1990 rokuJest to wyraz pamięci o naszych kolegach, którzy rotę ślubowania wypełnili do końca. Tablica podzielona jest na trzy części - jedną poświęcono policjantom poległym w latach 1920-1990, druga zawiera fragment roty ślubowania, które składają policjanci wstępujący do służby: „...strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia”, w trzeciej zaś umieszczono tabliczki epitafijne z nazwiskami dziesięciu policjantów, którzy stracili życie po 1990 roku:

  • starszy sierżant Marek Sienicki 15.06.1967 - 02.05.1992

  • sierżant Dariusz Małowski 09.06.1969 - 07.09.1993

  • starszy sierżant Sławomir Pałka 10.03.1968 - 08.07.1994 

  • sierżant sztabowy Andrzej Siwczyk 10.02.1959 - 13.06.1999

  • komisarz Mirosław Małczęć 04.02.1962 - 20.05.2002

  • młodszy aspirant Tadeusz Świerkot 14.02.1970 - 20.05.2002

  • sierżant Grzegorz Załoga 21.06.1980 - 10.08.2003

  • podkomisarz Tadeusz Bartosik 02.03.1970 - 28.01.2006

  • młodszy aspirant Ireneusz Sojka 05.02.1976 – 11.02.2009

  • starszy posterunkowy Tomasz Trejta 03.04.1985 - 21.11.2013