Najlepszy oskarżyciel

Data publikacji: 21.11.2018

W Centrum Szkolenia Policji zakończył się Finał I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Spośród 17 policjantów służby prewencyjnej reprezentujących komendy wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji najlepszym okazał się sierż. szt. Mateusz Smaga z KPP w Żninie.

Konkurs, pod patronatem Komendanta Głównego Policji, odbywał się w dniach 19-20 listopada br. Nadzór nad przebiegiem i organizacją wydarzenia sprawował Komendant Centrum Szkolenia Policji.

Finał konkursu obejmował następujące konkurencje:

  1. pisemny test wiedzy zawierający 50 zadań testowych zamkniętych, które dotyczą znajomości przepisów prawa, w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Prawo o ruchu drogowym;
  2. pisemną analizę akt lub elementów akt czynności wyjaśniających pod kątem błędów formalnych i merytorycznych;
  3. wygłoszenie przez oskarżyciela publicznego przemówienia końcowego.

Po zsumowaniu punktów, jakie możne było uzyskać za poszczególne zadania konkursowe miejsca na podium zdobyli:

I miejsce – sierż. szt. Mateusz SMAGA, KPP w Żninie (KWP w Bydgoszczy)

II miejsce – podkom. Krzysztof ZAPAŁA, KPP w Limanowej (KWP w Krakowie)

III miejsce – asp. szt. Leszek MOMOT, KMP w Jeleniej Górze (KWP we Wrocławiu)

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom Finału I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz jak najwięcej chwil, które motywują do dalszych sukcesów w pracy i służbie.

zdj. sierż. szt. Robert Karyś/SDDiP
(CSP w Legionowie / kp)