Uroczysty apel z okazji odsłonięcia pamiątkowej tablicy w hołdzie poległym i pomordowanym policjantom oraz ślubowania funkcjonariuszy garnizonu podlaskiego

Data publikacji: 19.11.2018

Przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odsłonięta została dzisiaj pamiątkowa tablica w hołdzie poległym i pomordowanym policjantom. Podczas uroczystości słowa roty ślubowania wypowiedzieli również nowo przyjęci w szeregi podlaskiej Policji funkcjonariusze.

Dzisiaj podczas uroczystego apelu z udziałem Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza, oraz szefów służb mundurowych z województwa podlaskiego, odsłonięta została tablica w hołdzie policjantom poległym i zamordowanym w obronie wolności i suwerenności Ojczyzny. W uroczystościach wziął udział Pan Mieczysław Pluta, syn białostockiego policjanta starszego posterunkowego Wojciecha Pluty, ofiary zbrodni katyńskiej, pochowanego w Miednoje. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ściśle związane jest  z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Podczas apelu   23 nowo przyjętych funkcjonariuszy, wypowiedziało słowa roty ślubowania. Ślubowanie od nowych funkcjonariuszy przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Policjanci ślubowali m.in. „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”. W uroczystości uczestniczyli również zaproszeni goście oraz rodziny i przyjaciele nowo przyjętych funkcjonariuszy. Zanim jednak młodzi adepci podlaskiej Policji będą mogli wesprzeć w codziennej służbie swoich starszych kolegów, czeka ich rozpoczynające się 27-go listopada, kilkumiesięczne szkolenie w jednej ze szkół policyjnych. Nowo przyjęci do służby mundurowi tradycyjnie mogli też dziś liczyć na gratulacje od przybyłych na uroczystość bliskich. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku wyróżnił trzech funkcjonariuszy z garnizonu podlaskiego z okazji Narodowego Święta Niepodległości.