Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika w Sosnowcu

Data publikacji: 19.11.2018

W Sosnowcu przy katedrze Wniebowzięcia NMP odbyła się uroczystość związana z odsłonięciem i poświęceniem pomnika ku czci funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników państwowych i samorządowych. Po mszy świętej, na placu katedralnym pod monumentem odbył się uroczysty apel pamięci. W wydarzeniu udział wzięli m. in. Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik, Zastępca Prokuratora Generalnego Bogdan Święczkowski, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoimi Zastępcami, a także duchowieństwo, parlamentarzyści, samorządowcy, służby mundurowe oraz przedstawiciele instytucji państwowych.

Gospodarzami uroczystości byli: Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz Kaszak, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński oraz Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Dominik Łączyk.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą w Bazylice katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu, której przewodniczył biskup sosnowiecki. Następnie na placu katedralnym, pod nowo odsłoniętym i poświęconym pomnikiem, zgodnie z ceremoniałem policyjnym, odbył się uroczysty apel.

W uroczystości udział wzięło wiele znamienitych gości: Wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik, Zastępca Prokuratora Generalnego Bogdan Święczkowski, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz ze swoimi Zastępcami, II Wicewojewoda Śląski Piotr Kołodziejczyk, komendanci wojewódzcy policji oraz szefowie służ mundurowych, europarlamentarzyści, parlamentarzyści, samorządowcy na czele z Prezydentem Sosnowca Arkadiuszem Chęcińskim, duchowieństwo, policjanci, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz instytucji państwowych.

Goście, którzy nie mogli pojawić się na uroczystości skierowali do organizatorów listy okolicznościowe, które zostały odczytane podczas uroczystości. Słowa uznania przekazali Prezydent RP Andrzej Duda, którego list odczytał  Zastępca Dyrektora Departamentu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Marek Surmański, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wiceprezes Rady Ministrów Beata Szydło oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński.
Odsłonięcie pomnika związane jest z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Tym samym funkcjonariusze chcieli oddać hołd mundurowym i urzędnikom Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko tym, którzy zginęli w walce o niepodległość, ale także tym, którzy poświęcili życie wiernej służbie państwowej. Pomnik zaprojektował prof. Czesław Dźwigaj. Na monumencie znajduje się napis:

"W 100 rocznicę odzyskania niepodległości funkcjonariuszom służb mundurowych, urzędnikom państwowym i samorządowym, którzy poświęcili swoje życie w służbie Bogu, niepodległej ojczyźnie i społeczeństwu, na wieczną chwałę, pamięć i cześć"

 

Zamysł budowy tego szczególnego pomnika powstał na początku bieżącego roku w środowiskach duszpasterskim i policyjnym, jednak już od początku założono, że sama budowla ma upamiętniać wszystkich funkcjonariuszy publicznych i ich rodziny. Dodatkowym atutem przemawiającym, za realizacją tego przedsięwzięcia był fakt, że w regionie nie ma podobnego miejsca, w którym można by oddać cześć tym, którzy poświęcili życie by dbać o nasze bezpieczeństwo. Pomnik został sfinansowany ze środków kościelnych, datków firm i darowizn pochodzących z prywatnych składek pieniężnych policjantów.