Zaproszenie na konferencję naukową z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę

Data publikacji: 07.11.2018

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę 1918-2018. Konferencja „Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować” odbędzie się 15 listopada 2018 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę 1918-2018. XX SPOTKANIE Z HISTORIĄ: „Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować” odbędzie się 15 listopada 2018 roku w godz. 11.00 – 14.00 w Auli im. aspiranta Policji Woj. Śląskiego Jana Kali w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach ul. Lompy 19.

REFERATY:

  • „Budowa etosu w formacjach policyjnych na ziemiach polskich 1918 - 1939” - nadkom. Krzysztof Musielak - Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP
  • „Udział policjantów w wojnie obronnej Polski 1939” - dr hab. Aleksander Głogowski - Adiunkt Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • „Policjanci II RP w aspekcie Zbrodni Katyńskiej” - Grzegorz Grześkowiak - Zarząd OS Rodzina Policyjna 1939 r.
  • „Policjanci w służbie Polskiego Państwa Podziemnego” - Michał Chlipała - Katedra Historii Medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • „Znaczenie i rola komunikacji przez media dla kształtowania polityki historycznej w szeregach Policji” - insp. dr Iwona Klonowska – Komenda Główna Policji

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego asp. sztab. Michał Szcześniak. Patronat medialny sprawuje TVP Katowice i Miesięcznik POLICJA 997.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są do dnia 12 listopada 2018 roku na adres e-mail: zarzadosrp39@gmail.com