Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego

Data publikacji: 31.10.2018

30 października 2018 roku odbyło się Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego pod hasłem „Pomagamy i Chronimy”. Przedsięwzięcie organizowane było przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi wspólnie z Centrum Europejskim Natolin, które wspiera autorów przedsięwzięcia poprzez zapewnienie udziału prelegentów oraz przygotowanie materiałów konferencyjnych. Na konferencję zostało zaproszonych wiele podmiotów pozapolicyjnych, przedstawicieli szkół, urzędów samorządowych, ITD, SOK.

Konferencję otworzył gospodarz przedsięwzięcia insp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.

Cel konferencji stanowi podniesienie efektywności współdziałania Policji z innymi podmiotami w obszarze bezpieczeństwa.

W efekcie współpracy łódzkich policjantów z Łódzkim Kuratorium Oświaty powstał Poradnik Profilaktyczny dedykowany dla funkcjonariuszy m.in. dzielnicowych, profilaktyków a także dla nauczycieli. W chwili obecnej poradnik znajduje się w fazie ocennej przydatności do szkoleń centralnych i jest weryfikowany przez  ekspertów z Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Prezentację poradnika przedstawił podinsp. Radosław Malanowski z Wydz. Prewencji KWP w Łodzi. Podczas konferencji przedstawiciel CSP w Legionowie odniósł się do projektu poradnika oraz przedstawił założenia szkoleń centralnych realizowanych i dedykowanych dla dzielnicowych jako „policjantów pierwszego kontaktu” oraz profilaktyków.

Natomiast Doktorant Uniwersytetu Łódzkiego mgr Andrzej Wasiak przedstawił badania oraz rozprawę na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie województwa łódzkiego  - w pracy został ujęty temat działania priorytetowego dzielnicowych z Czerniewic oraz z Bełchatowa w obszarze bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wskazał również wykorzystanie przy analizach technologii informatycznych Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako współpracę międzyinstytucjonalną.

Kolejnymi prelegentami byli  dzielnicowy sierż.szt. Krystian Pancer, Pani Agnieszka Gierach - pedagog szkolny oraz Pan Paweł Jastrzębski z Urzędu Gminy Czerniewice. Przedstawili  oni plan priorytetowy dla rejonu służbowego dotyczący współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie likwidacji zagrożenia wypadkami w ruchu drogowym oraz zaangażowania w te działania innych podmiotów - profilaktyka oraz prewencja (do tego planu odniósł się Pan mgr Andrzej Wasiak we wcześniejszym wystąpieniu).

Przedstawiciel ITD Pan Szymon Sidor wspólnie z kom. Kamilem Wnukowskim z Wydz. Ruchu Drogowego KWP w Łodzi przedstawili podsumowanie wspólnych działań, które odbyły się
23 października 2018 r.

Natomiast Pan Marek Sarna ze Straży Ochrony Kolei w swoim wystąpieniu przedstawił skuteczną reakcję na sytuacje kryzysowe we współdziałaniu służb w tym z Policją (działania podczas imprez masowych, podczas katastrof oraz nowatorskie zastosowanie oznakowania przejazdów kolejowych – współpraca w tym zakresie z CPR – nr alarmowy 112).

Ostatnim prelegentem konferencji był Profesor Artur Gruszczak z Centrum Europejskiego Natolin, który przedstawił wykład „Prewencja, antycypacja, przestępczość – profilaktyka w epoce technologii i społeczeństwa informacyjnego”, przedstawiając  uspołecznienie działań służb i instytucji, które działają wspólnie w zakresie bezpieczeństwa.

Na zakończenie konferencji insp. Andrzej Łapiński - Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi - wręczył  Certyfikaty Partnerstwa Forum prelegentom oraz przedstawicielom Centrum Europejskiego w Natiolinie , którzy byli współorganizatorami konferencji.

Ogólne założenia Forum:

Forum Idei ku Bezpieczeństwu i Dialogu Społecznego jest inicjatywą KWP w Łodzi wpisującą się w założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz programu Dzielnicowy Bliżej Nas. Jego głównym celem jest nawiązanie i planowanie współdziałania służb na rzecz bezpieczeństwa w regionie, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi. Beneficjentami Forum są m.in. Policja, uczelnie, fundacje, szkoły średnie i mieszkańcy województwa łódzkiego.

Celem działania forum jest:

 •       budowanie koalicji społeczeństwa, Policji i innych służb i instytucji na rzecz bezpieczeństwa,
 •        budowanie koalicji Policji i nauki na rzecz bezpieczeństwa,
 •       poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu bezpieczeństwem mieszkańców,
 •       uspołecznienie działań Policji poprzez , np. organizowanie debat społecznych, konferencji dotyczących konkretnych problemów, także tych wynikających z KMZB,
 •       tworzenie, rozwijanie, rozpowszechnianie platformy dialogu ze społeczeństwem,
 •       szukanie interdyscyplinarnych rozwiązań istniejących zagrożeń bezpieczeństwa,
 •       budowanie mechanizmów przeciwdziałania nowym zagrożeniom przy udziale wszystkich służb i instytucji woj. łódzkiego,
 •       ułatwienie i umożliwienie mieszkańcom, grupom społecznym i zawodowym, organizacjom oraz innym podmiotom partycypowania w kształtowaniu bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa.
 • Dalsze, wypracowane cele do działania to:
 • ·        przełożenie zagrożeń ujawnianych na KMZB na konkretne działania służb i instytucji wspierających Policję i zwalczających te zagrożenia,
 • ·        wzmocnienie marki Policji i innych służb (media, filmy, czaty, kampanie społeczne, przedsięwzięcia profilaktyczne),
 • ·        budowanie wiarygodności i zaufania do Policji, służb oraz podmiotów dbających o bezpieczeństwo,
 • ·        wytworzenie formuły pracy  dzielnicowego wg obecnych oczekiwań społecznych,
 • ·        planowane współdziałanie służb na rzecz bezpieczeństwa w regionie,
 • ·        przełożenie ustaleń naukowych na rozwiązania tworzące bezpieczeństwo i mechanizmy edukujące społeczeństwo w zakresie bezpiecznych zachowań (np. wprowadzenie w szkołach przedmiotu   „wychowanie komunikacyjne”)

POLECAMY:

http://www.csp.edu.pl/csp/aktualnosci/3989,Forum-Idei-Ku-Bezpieczenstwu-i-Dialogu-Spolecznego.html