Oddali hołd poległym policjantom

Data publikacji: 31.10.2018

Z okazji zbliżających się uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożyli wieńce pod Tablicą Pamięci i Obeliskiem "Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska". Szefowie Policji uczcili w ten sposób pamięć o poległych policjantach i oddali hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli podczas wypełniania obowiązków służbowych.

Środowisko policyjne z należytą czcią zachowuje pamięć o koleżankach i kolegach, którzy odeszli na wieczną wartę wypełniając Rotę Ślubowania do końca. Szefowie Policji w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożyli wieńce i kwiaty pochylając głowy przed Tablicą Pamięci, symbolicznym miejscem z tabliczkami epitafijnymi z nazwiskami poległych policjantów. W ten sposób oddali hołd i podkreślili zobowiązanie całej policyjnej formacji do zachowania w pamięci wszystkich Policjantów, którzy działając w ochronie życia i zdrowia obywateli zginęli podczas służby.

Szefowie Policji złożyli też wieńce pod obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, który znajduje się przed gmachem Komendy Głównej Policji. To właśnie tu złożona jest urna z prochami policjantów zamordowanych wiosną 1940 r. przez sowieckie NKWD.

(mw BKS KGP / foto: Marek Krupa Gabinet KGP)