100 litrów krwi od krwiodawców z WSPol w Szczytnie

Data publikacji: 29.10.2018

100 litrów krwi oddali krwiodawcy z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W całej Polsce z okazji Święta Niepodległości zaplanowano szereg wydarzeń w tym wystawy, imprezy sportowe, akademie, koncerty i uroczystości religijne. W całym kraju odbędzie się tysiące imprez, w których uczestniczyć będą wdzięczni Polacy.

Do obchodów tej rocznicy przyłączyła się również społeczność Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, organizując w dniach 25-26 października 2018 roku na terenie Uczelni akcję honorowego oddawania krwi. Krew – symbol życia, nieoceniony skarb i lek, który może uratować życie lub przywrócić zdrowie przekazywali przez dwa dni słuchacze, studenci oraz kadra i emeryci Uczelni.

Honorowe oddawanie krwi na terenie Szkoły odbywa się cyklicznie — organizowane jest przez Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Nigdy jednak akcja nie sięgnęła takich rozmiarów. Tym razem hasłem przewodnim było „100 litrów krwi od krwiodawców z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości”, a honorowym patronatem objął ją Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Cel szczytny, ważny dla uczelnianej społeczności, został osiągnięty — honorowi dawcy w liczbie 237 osób oddali więcej krwi niż przewidywano, bo aż ponad 105 litrów. Wielu uczestników akcji po raz pierwszy oddało krew, ale mamy nadzieję, że będą się dzielili tym cennym darem systematycznie, okazując pomoc potrzebującym.

Podkreślić trzeba, że nasi przodkowie walcząc przez 123 lata o Niepodległość Polski przelewali krew za wolność, którą my możemy się teraz cieszyć i mamy okazję dzielenia się tą życiodajną substancją przyczyniając się na co dzień do ratowania ludzkiego życia.

Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie