Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Policji w KGP

Data publikacji: 23.10.2018

Dzisiaj w KGP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Policji, któremu przewodniczył poseł na Sejm Grzegorz Piechowiak. W spotkaniu uczestniczył Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wraz z I Zastępcą nadinsp. Andrzejem Szymczykiem. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk jako gospodarz spotkania przywitał wszystkich gości. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Policji rozpoczął przewodniczący Grzegorz Piechowiak. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach nadinsp. w stanie spoczynku Władysław Padło.

Prezes Zarządu Fundacji - mł. insp. w stanie spoczynku Irena Zając przedstawiła informację na temat działalności Fundacji, której celem statutowym jest pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Pomoc ta realizowana jest m.in. przez zapomogi materialne i finansowe wdowom i sierotom po poległych Funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych  warunkach materialnych i życiowych czy organizowanie i dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach.

Uczestnicy posiedzenia po wysłuchaniu wszystkich wystąpień zapewnili, że będą wspierać działalność Fundacji i pomagać wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Policji oraz ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Z kolei przedstawiciele Fundacji wyrazili swoją wdzięczność za zainteresowanie i wsparcie.

Na zakończenie każdy z posłów otrzymał wykonaną przez podopiecznych Fundacji pracę.

Parlamentarny Zespół ds. Policji powstał we wrześniu 2016 roku, tworzy go obecnie 15 posłów. Do jego zadań należy w szczególności wypracowanie i przedstawienie organom Sejmu i Senatu, rządowi, a także instytucjom europejskim rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania Policji, a w efekcie poprawę bezpieczeństwa obywateli.

KGP / zdjęcia: Jacek Herok - BKS KGP