KWP: Ogólnopolski Konkurs Policjantów - Oskarżycieli Publicznych

Data publikacji: 11.10.2018

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie odbył się Etap Wojewódzki I Ogólnopolskiego Konkursu Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. O tytuł najlepszego oskarżyciela publicznego walczyło 19 funkcjonariuszy reprezentujących komendy powiatowe i miejskie oraz komisariaty Policji naszego garnizonu. Najlepszym okazał się policjant ze Szczytna.

10  października br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie odbył się Etap Wojewódzki I Ogólnopolskiego Konkursu Policjantów - Oskarżycieli Publicznych. O tytuł najlepszego oskarżyciela publicznego walczyło 19 funkcjonariuszy reprezentujących komendy powiatowe i miejskie oraz komisariaty Policji naszego garnizonu.
Celem konkursu było wyłonienie najwszechstronniejszego  policjanta pełniącego funkcję oskarżyciela publicznego, który potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Konkurs był podzielony na dwa etapy. Pierwszy to test wiedzy, który swoim zakresem obejmował znajomość przepisów, materialnego oraz procesowego prawa wykroczeń. Drugi etap to test wiedzy dotyczący umiejętności rozwiązania 10 kazusów z materialnego prawa wykroczeń.
W ogólnej klasyfikacji zwyciężyli:
I miejsce     -  mł. asp. Daniel Kerber z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie
II miejsce     - sierż. szt. Arkadiusz Schodziński z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy
III miejsce   - asp. Monika Miara z Komendy Powiatowej Policji w Piszu
Funkcjonariusze zaprezentowali wysoki poziom wiedzy o czym świadczyły zdobyte punkty z obu konkurencji.
Mł. asp. Daniel Kerber reprezentować będzie garnizon warmińsko - mazurski w finale krajowym konkursu, który odbędzie się w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w dniach 19-20 listopada 2018 r.
Puchar oraz bony pieniężne, w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, wręczył Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Olsztynie nadkom. Rafał Kiśluk, który pogratulował zwycięzcom i życzył dalszych sukcesów zawodowych.
Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Olsztynie także dla zwycięzców tych zawodów ufundował nagrody rzeczowe oraz okolicznościowe statuetki.
Wszystkim uczestników Konkursu serdecznie gratulujemy.
asz/kw