Pirotechnicy szkolili się w Krupskim Młynie

Data publikacji: 11.10.2018

Antyterroryści z Katowic zorganizowali szkolenie dla pirotechników różnych służb i jednostek z kraju. Odbyło się ono na terenie zakładu NITROERG SA w Krupskim Młynie. Wzięli w nim udział pirotechnicy z jednostek specjalnych Policji i Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i fachowcy w dziedzinie materiałów wybuchowych. Celem szkolenia było zwiększanie wiedzy o występujących mieszaninach wybuchowych, ich składzie i właściwościach, sprawdzenie możliwych skutków ich detonacji oraz doskonalenie współpracy pomiędzy pirotechnikami z różnych jednostek.

Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji z Katowic zorganizowali na Śląsku cykl szkoleń dla członków zespołów pirotechnicznych z różnych formacji mundurowych. Są one kolejnym z elementów przygotowań do szczytu klimatycznego COP24 i koncentrują się na współdziałaniu służb w zakresie materiałów wybuchowych. Celem szkolenia było zwiększanie wiedzy z zakresu rodzajów występujących mieszanin wybuchowych i poddawanie ich testom poprzez detonację, a tym samym sprawdzenie siły niszczenia danej mieszaniny wybuchowej. Zajęcia szkoleniowe odbywały się na terenie zakładu NITROERG SA w Krupskim Młynie, który dysponuje placem strzelań, na którym uczestnicy dokonywali próbnych detonacji. Ten popularny państwowy zakład wielokrotnie prowadził lub udostępniał obiekty do realizacji ćwiczeń polskich jednostek specjalnych oraz innych służb zajmujących się pirotechniką. Zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, prowadzili specjaliści - pirotechnicy ze służb uczestniczących w szkoleniu, jak również fachowcy z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej Państwowego Instytutu Naukowego oraz Wojskowej Akademii Technicznej. Przekazali oni wiedzę z zakresu technicznego zastosowania materiałów wybuchowych i tworzenia ładunków kumulacyjnych. Dzięki przygotowaniu tego rodzaju materiałów w celach szkoleniowych możliwe jest na przykład sprawdzenie przebijalności płyt pancernych oraz badanie wpływu wybuchu danej mieszaniny na przedmioty i obiekty (do tego celu wykorzystano samochód). W szkoleniu uczestniczyło blisko 40 osób z jednostek mundurowych z całego kraju m.in. z policyjnych i wojskowych jednostek specjalnych, a także ze Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.