Komendant Stołeczny Policji podpisał List intencyjny

Data publikacji: 10.10.2018

Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej i Dyrektor Biura Programu Niepodległa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jan Kowalski podpisali dziś List Intencyjny dotyczący współpracy i współdziałania obu instytucji w latach 2018 – 2022 związanych z obchodami Jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości .

List Intencyjny dotyczący współdziałania Komendy Stołecznej Policji z Biurem Programu Niepodległa podpisali dziś w siedzibie komendy nadinsp. Paweł Dobrodziej i dyrektor Biura Programu Niepodległa Jan Kowalski.

Porozumienie dotyczy współpracy i współdziałania instytucji w latach 2018 - 2020 w obszarze prowadzenia działań eventowych, konferencji, spotkań, memoriałów, pikników, prowadzenia działań promocyjnych i edukacyjnych związanych z obchodami Jubileuszu odzyskania niepodległości, współpracy przy produkcji promocyjnych materiałów audiowizualnych, a także wykorzystania oficjalnego logo obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przez Komendę Stołeczną Policji i jego ekspozycji na wybranych materiałach poligraficznych.

Komenda Stołeczna Policji włącza się tym samym w obchody odzyskania niepodległości przez Polskę poprzez edukację i integrację środowiska policyjnego, bo jak podkreślono w liście „wolna i niepodległa Polska jest niekwestionowaną wartością wspólną Polaków. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku i proces jej ugruntowania są wydarzeniami, które wyzwalają w Polakach poczucie dumy, jedności, koncentrują uwagę na dobru wspólnym i inspirują do ambitnego myślenia o przyszłości naszego kraju.”

Głównym celem Programu Wieloletniego „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej poprzez organizowanie rożnych inicjatyw z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a inspiracją dla wspólnego świętowania są wartości szczególnie ważne dla Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.

ea