Międzynarodowe szkolenie przed misjami UE - LET4CAP

Data publikacji: 10.10.2018

Funkcjonariusze służb porządkowych z państw Unii Europejskiej oraz Gruzji, Mołdawii i Ukrainy uczestniczą w warsztatach „Let4Cap”, które odbywają się w słupskiej Szkole Policji. Spotkanie ma służyć przygotowaniu funkcjonariuszy do pełnienia misji zagranicznych w ramach działań podejmowanych przez agendy Unii Europejskiej.

W trakcie warsztatów omawiane są zasady działania instytucji Unii Europejskiej oraz aspekty doradztwa i mentoringu partnerów, z którymi w miejscu pełnienia misji mogą współpracować funkcjonariusze. Jednym z aspektów jest również współpraca z lokalnymi tłumaczami, w tym prowadzenie negocjacji i mediacji.
Polscy i zagraniczni wykładowcy omawiają również zasady planowania działań w miejscu pełnienia misji przy współpracy z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za utrzymanie porządku.
Wykłady podczas warsztatów prowadzą doświadczeni policjanci z Francji Włoch i Polski, którzy pełnili służbę w misjach pod egidą Unii Europejskiej, w tym również jako dowódcy kontyngentów.

Całość szkolenia składa się z czterech części. Trzy z nich realizowane są we Włoszech i jedno w Polsce. Cześć merytoryczną realizują włoscy karabinierzy (CoESPU) i polscy policjanci przy współpracy włoskich instytucji Sant`Anna School of Advanced Studies (SSSA) i Studiare Sviluppo (SS) oraz słoweńskiego Centre for European Perspective (CEP).
Ze strony polskiej przedsięwzięcie realizowane w słupskiej Szkole Policji realizuje Wydział Misji Zagranicznych i Oficeró1) Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.