Międzynarodowe szkolenie CEPOL

Data publikacji: 25.09.2018

Szkolenie Agencji Unii Europejskiej CEPOL przygotowujące funkcjonariuszy służb porządku publicznego do udziału w cywilnych misjach zarządzania kryzysowego rozpoczęło się w słupskiej Szkole Policji. Udział w spotkaniu biorą funkcjonariusze z kilkunastu państw Europy.

CEPOL to Agencja Unii Europejskiej do spraw Szkolenia w Dziedzinie Ścigania. Agencja ta odpowiedzialna jest za przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla funkcjonariuszy policji i innych organów ścigania. Jej główna siedziba znajduje się w stolicy Węgier - Budapeszcie.
Szkolenie CEPOL z udziałem 26 osób z 15 państw realizowane jest w Polsce za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, a gospodarzem obrad jest Szkoła Policji w Słupsku.

W trakcie szkolenia omawiana jest między innymi działalność agend Unii Europejskiej, które współpracują ze sobą przy organizacji i prowadzeniu misji. Uczestnicy zapoznają się również z zasadami obowiązującymi na misjach, poznają wyzwania i niegodności, którym trzeb sprostać podczas pełnienia służby.
Osobnym rozdziałem obrad jest radzenie sobie z oporem i niechęcią mieszkańców państwa, na terenie którego realizowane są misyjne działania. W tym kontekście omawiane są również Prawa Człowieka.

W ramach części warsztatowej przewidziano również ćwiczenia ze współpracy z lokalnymi tłumaczami w trakcie rozwiązywania sytuacji, które mogą być zarzewiem potencjalnego konfliktu lub zamieszek. Bardzo istotnym elementem całego szkolenia są też wykłady oficerów, którzy byli dowódcami kontyngentów misyjnych lub pełnili w nich służbę.
Szkolenie zakończy się w piątek po południu.