Wizyta Oficerów Łącznikowych polskiej Policji w polsko-czeskiej Wspólnej Placówce w Chotebuz

Data publikacji: 21.09.2018

20 września 2018 roku wizytę w polsko-czeskiej Wspólnej Placówce w Chotebuz odbyła delegacja Oficerów Łącznikowych polskiej Policji akredytowanych za granicą.

Podczas spotkania omówiono główne zadania realizowane w placówce, tj. gromadzenie i wymiana informacji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości na terenach przygranicznych; udział w koordynacji działań w obszarze  poszukiwań osób i rzeczy; koordynacja wspólnych patroli i działań podczas realizacji pościgu transgranicznego oraz przedstawiono wybrane aspekty praktycznego funkcjonowania międzynarodowej placówki mieszanej.

Wspólna placówka w Chotebuz powstała w 2008 roku, w jej skład wchodzą przedstawiciele Policji,  Straży Granicznej i Służby Celnej z Polski i Czech. 

Wspomniana wizyta stanowiła jeden z elementów pięciodniowego kursu doskonalenia zawodowego Oficerów Łącznikowych polskiej Policji akredytowanych za granicą, a także przy Europolu i Interpolu, realizowanego w Szkole Policji w Katowicach.

Program szkolenia, poza wizytą w Chotebuz, obejmował m.in. omówienie wybranych zagadnień z zakresu rozwoju współpracy międzynarodowej w kontekście priorytetów MSWiA i MSZ uwzględniając zmiany geopolityczne w Europie i na świecie. Ponadto przedstawiono zmiany w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w obszarze międzynarodowej wymiany informacji po wejściu w życie RODO. Wśród realizowanych zagadnień zaprezentowano sieć oficerów łącznikowych Krajowej Administracji Skarbowej. Ewaluacji poddano również najważniejsze zagadnienia współpracy operacyjnej i pozaoperacyjnej policjantów pracujących w placówkach dyplomatycznych RP.

Otwarcia szkolenia dokonali Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk, Naczelnik Wydziału Współpracy Dwustronnej i Wielostronnej Departamentu Spraw Międzynarodowych MSWiA Anna Lenarcik oraz Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP kom. Marek Dierżęga. W roli prelegentów wystąpili przedstawiciele MSZ, MSWiA, KAS, Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Biura Kryminalnego KGP, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Szkoły Policji w Katowicach.

(BMWP KGP)