Podsumowanie bezpiecznego sezonu nad Adriatykiem i Morzem Czarnym

Data publikacji: 17.09.2018

W Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha z policjantami, którzy pełnili służbę w czasie tegorocznych wakacji w Chorwacji i Bułgarii. Była to okazja by podziękować funkcjonariuszom za służbę, ale także możliwość spotkania się i wymiany doświadczeń. Nie tylko kierownictwo wysoko oceniło działania policjantek i policjantów. Podziękowania napłynęły także od Ambasadorów Chorwacji i Bułgarii.

Polska Policja jest instytucją nowoczesną pełniącą służebną rolę wobec społeczeństwa, poszukującą nowych form działania mających na celu spełnienie oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Jednym z priorytetów polskiej Policji jest pogłębianie współpracy międzynarodowej, której istotnym i bardzo zauważalnym elementem jest pełnienie służby w patrolach międzynarodowych.

Polacy są społeczeństwem bardzo mobilnym, szczególnie w sezonie wakacyjno-urlopowym, zaś fakt że Europa nie zna granic spowodował, iż polscy policjanci muszą przemieszczać się w ślad za swoimi rodakami. Stąd bardzo ważnym elementem współpracy międzynarodowej pozostającym w merytorycznej właściwości służby prewencyjnej są patrole międzynarodowe. Jest to sprawdzona już w praktyce forma, ceniona przede wszystkim przez polskich turystów, ale i policje innych państw. Z racji swojej przydatności jest to forma w ostatnim okresie intensywnie rozwijana. Bezpośrednio za organizację patroli międzynarodowych odpowiedzialne jest Biuro Prewencji wspierane przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Policji Komendy Głównej Policji, stąd też obok generała Jana Lacha w spotkaniu uczestniczył Dyrektor Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor oraz
insp. Rafał Wasiak, który reprezentował BMWP KGP.

Otwierając spotkanie nadinsp. Jan Lach podkreślił, iż bardzo istotnym zadaniem Policji jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Polakom, nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Patrole międzynarodowe organizowane są wspólnie z policją włoską, bułgarską, czy ostatnio czeską, jednak najdłuższą tradycję i najszerszą współpracę w tym zakresie prowadzimy z Policją chorwacką, stąd jego wizyta studyjna w Chorwacji, która pozwoliła na dokonanie niezbędnych bezpośrednich ustaleń, co do dalszej optymalizacji naszej współpracy, która bez wątpienia musi być rozwijana. Optymalizacji rozwiązań, którym poświęcone było dzisiejsze spotkanie.

Podczas spotkania policjanci szczerze podzielili się refleksami płynącymi z ich dwumiesięcznej służby nad Adriatykiem i Morzem Czarnym. Przyznali, że z racji realizowanych zadań byli bardzo życzliwie przyjmowani przez naszych rodaków, którzy byli miło zaskoczeni ich obecnością na obczyźnie. Podobnie bardzo mile zostali przyjęci przez swoich chorwackich kolegów. Jako ciekawostkę wskazali, iż chorwaccy policjanci są bardzo dobrze znani mieszkańcom i pozdrawiani przez nich. Polscy turyści w Chorwacji, co do zasady, są bardzo mile widziani, choć przyznać należy, iż w wybranych rejonach odnotowano przypadki zachowań odbiegających od przyjętych norm. Policjanci porównali obciążenie realizacją zadań służbowych w poszczególnych rejonach Chorwacji wskazując na możliwość innej dyslokacji patroli w przyszłym sezonie turystycznym. Policjanci podkreślili również, iż ich umundurowanie uchodziło za najbardziej ergonomiczne i estetyczne na co zwracali uwagę nie tylko turyści, ale również policjanci innych państw, albowiem w patrolach międzynarodowych uczestniczą policjanci kilkunastu państw, również spoza Unii Europejskiej. Podobnie policjanci bardzo wysoko ocenili współpracę, zarówno z polskimi placówkami dyplomatycznymi w Chorwacji i Bułgarii, jak i koordynatorami z ramienia Biura Prewencji KGP. Podkreślili, że na pomoc w razie potrzeby mogli liczyć o każdej porze dnia i nocy, co jest szczególnie istotne w sytuacji pełnienia służby na terenie innego państwa.

Generał Jan Lach podziękował policjantom za tak szczerą wymianę poglądów, które zostaną uwzględnione podczas renegocjacji porozumień dotyczących pełnienia służby w przyszłym sezonie turystycznym, a przede wszystkim za zaangażowanie i profesjonalną realizację zadań, o czym mógł się przekonać podczas wizyty studyjnej w Chorwacji z ust kierownictwa tamtejszej Policji, jak również z podziękowań złożonych na ręce Komendanta Głównego Policji  przez Panów Ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej w Chorwacji i Bułgarii. Podobnie nadinsp. Jan Lach podziękował koordynatorom projektu z ramienia Biura Prewencji KGP.

Z rąk nadinsp. Jana Lacha policjanci otrzymali podziękowania Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka wraz z nagrodami motywacyjnymi, którymi zostali wyróżnieni.

(KGP / mł. insp. Arkadiusz Kopczyński / foto: Jacek Herok "Policja 997" / dm)