Zakończył się projekt Erasmus+

Data publikacji: 13.09.2018

W sierpniu br. zakończył się międzynarodowy projekt partnerskiego programu Erasmus+ pt. Szkolenie i przygotowanie policjantów regionu Morza Bałtyckiego (Łotwa, Litwa, Polska i Estonia) do korzystania z jednolitego modelu stosowania siły fizycznej.

W projekcie tym czynny udział brało sześciu policjantów ze Szkoły Policji w Katowicach, a efektem ich prac jest przygotowany trzystopniowy program szkolenia. Każdy ze stopni programu adresowany jest dla innej grupy policjantów.

Pierwszy stopień programu (najbardziej obszerny, bo 160-godzinny) jest dla policjantów szkoleń podstawowych zawodowych. Drugi (40-godzinny) stopień dla policjantów, którzy już pełnią służbę w terenie, a jego celem tego będzie przypomnienie im taktyk i technik interwencji, które poznali w trakcie szkolenia podstawowego zawodowego, plus poszerzenie ich o nowe rozwiązania. Natomiast trzeci (również 40-godzinny) stopień skierowany jest do policjantów instruktorów taktyki i technik interwencji. Na tym stopniu instruktorzy policyjni mają okazję nie tylko doskonalenia swoich umiejętności technicznych, ale również udoskonalają swój warsztat z zakresu metodyki prowadzenia zajęć i mają okazję wymienić się swoimi doświadczeniami z innymi instruktorami.

Taki właśnie pierwszy kurs trzeciego poziomu w dniu 7 września 2018 r. dobiegł końca w naszej szkole. Uczestniczyło w nim 15 instruktorów z Komend Wojewódzkich Policji w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Krakowie, Rzeszowie, Radomiu, Łodzi i Kielcach. Instruktorzy wielokrotnie podczas pięciodniowych zajęć podkreślali, że zakres, program i sposób prowadzenia kursu jest bardzo dobry i powinien być kontynuowany, tak by każdy instruktor raz na jakiś czas mógł zaktualizować swoje umiejętności w prowadzeniu zajęć z taktyki i technik interwencji.

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach