Konkurs na symbol „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków” w 2019 roku - rozstrzygnięty

Data publikacji: 29.08.2018

30 lipca 2018 roku komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, rozstrzygnęła konkurs dla przedszkoli na symbol „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków” w 2019 roku. Organizatorem konkursu było Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Ogólnopolski konkurs dla przedszkoli na projekt odblasku, który będzie symbolem akcji przez cały 2019 rok został ogłoszony 6 grudnia 2017 roku. Do 31 maja 2018 roku przedszkola, zainteresowane udziałem w konkursie, przesyłały do komend wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji prace wykonane dowolną techniką pozwalającą na utrwalenie obrazu (lub kształtu) na wybranym przez uczestnika materiale. Łącznie do jednostek Policji z całego kraju wpłynęło blisko 1 700 prac wykonanych przez dzieci w wieku przedszkolnym.

Konkurs przeprowadzony był trzyetapowo:

  • ETAP I – NA SZCZEBLU UCZESTNIKA (przedszkola), podczas którego spośród przygotowanych przez dzieci projektów elementów odblaskowych wybrane zostały maksymalnie 3 prace konkursowe. O wyborze prac konkursowych decydowała  komisja konkursowa powołana przez Uczestnika,
  • ETAP II – NA SZCZEBLU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI/KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI, podczas którego spośród nadesłanych przez Uczestników prac konkursowych wybranych zostało 5 prac finałowych. O wyborze decydowała komisja konkursowa złożona z przedstawicieli komendy wojewódzkiej Policji/Komendy Stołecznej Policji,
  • ETAP III – NA SZCZEBLU CENTRALNYM, w którym spośród zgłoszonych przez komendy wojewódzkie Policji/Komendę Stołeczną Policji prac finałowych wybrani zostali laureaci Konkursu. O wyborze zadecydowała komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Komendy Głównej Policji.

Jury na trzecim etapie konkursu wyłoniło 4 laureatów spośród 85 nadesłanych prac finałowych.

Laureaci konkursu

  • I miejsce – JULIA JOTEL, Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie, województwo warmińsko-mazurskie (KWP w Olsztynie);

Wyróżnienia:

  • HELENA GOLECKA, Publiczne Przedszkole Nr 3 w Świebodzinie, województwo lubuskie (KWP w Gorzowie Wlkp.);
  • WIKTORIA WOŁOWSKA, Przedszkole Publiczne Filia Nr 2 w Połańcu, województwo świętokrzyskie (KWP w Kielcach);
  • MARCELINA LICHOCKA, Oddział Przedszkolny „0” Publiczna Szkoła Podstawowa w Kołczewie, województwo zachodniopomorskie (KWP w Szczecinie).

Uroczysta gala związana z prezentacją symbolu „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków”, połączona z wręczeniem nagród laureatom konkursu, odbędzie się 2 października 2018 roku w Komendzie Głównej Policji.

Biuro Ruchu Drogowego KGP