Oficer łącznikowy polskiej Policji we Włoszech

Data publikacji: 23.08.2018

W Ambasadzie RP w Rzymie utworzone zostało stanowisko oficera łącznikowego polskiej Policji. Objęła je kom. Magdalena Sochacka z Biura Kryminalnego KGP.

Komisarz Magdalena Sochacka jest absolwentką filologii włoskiej i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła także studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń. Służbę w Policji pełni od 2006 roku. Początkowo w służbie prewencyjnej, a następnie w służbie kryminalnej wykonywała zadania związane ze współpracą międzynarodową. Zna biegle język włoski i angielski.

Komisarz Magdalena Sochacka odpowiadać będzie za szeroko pojętą współpracę między polską Policją i włoskimi służbami porządku publicznego, m.in. Policia di Stato, Guardia di Finanza i Carabinieri. Jej rolą będzie wspieranie wymiany informacji międzynarodowych realizowanych kanałami Systemu Informacyjnego Schengen, Europolu, Interpolu, jak również pomoc przy realizacji spraw pozaoperacyjnych pozostających w zainteresowaniu służb obu krajów. Utworzenie stanowiska oficera łącznikowego Policji we Włoszech jest częścią strategii rozwoju sieci oficerów łącznikowych Policji, która w 2018 roku przewiduje utworzenie jeszcze stanowiska w Hiszpanii. W chwili obecnej oficerowie łącznikowi Policji pracują już w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii (dwóch), Norwegii, Rosji, Białorusi, Ukrainie, Turcji oraz na Węgrzech.

(BMWP KGP)