Medal Parada w JSPP w Kosowie

Data publikacji: 22.08.2018

Na terenie bazy ECM w kosowskiej Mitrowicy, gdzie stacjonuje XXVIII rotacja Jednostki Specjalnej Polskiej Policji Misji Unii Europejskiej EULEX w zakresie praworządności w Kosowie, odbyła się Medal Parada, podczas której funkcjonariusze polskiego kontyngentu policyjnego zostali odznaczeni za wzorową służbę i zaangażowanie w wykonywaniu mandatowych zadań kosowskiej misji. Medale wręczono również tym policjantom, którzy po raz pierwszy pełnią służbę w ramach misji Unii Europejskiej EULEX w Kosowie.

W trakcie uroczystości rozkazem Komendanta Głównego Policji zostali wyróżnieni policjanci polskiego kontyngentu policyjnego, którzy wzorowo wypełniali swoje obowiązki służbowe na misji Unii Europejskiej EULEX w Kosowie i ci, którzy po raz pierwszy pełnią służbę w ramach misji.

Policjanci zostali odznaczeni przez Szefa Sztabu Misji EULEX w Kosowie Pana Johna Rouse i przebywającego z wizytą Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji Pana nadinsp. dr Andrzeja Szymczyka, który to w towarzystwie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego, zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Dariusza Wesołowskiego oraz Naczelnika Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji komisarza Marka Dzierżęgi, wizytuje polską jednostkę w dniach od 21 do 23 sierpnia br.

Obecna grupa polskich policjantów w Kosowie to, XXVIII zmiana Jednostki Specjalnej Polskiej Policji, która pełni służbę na Bałkanach od 1999 roku. Jednostka przez pierwszych 14 rotacji działała pod auspicjami ONZ, by  w 2008 r. zostać wcieloną w struktury misji EULEX. Stacjonowała początkowo w Prizren następnie w Mitrowicy i Prisztinie, by powrócić w 2012 roku do miejsca, w którym odbyła się dzisiejsza uroczystość. W jej skład wchodzi 95 policjantów z terenu całego kraju. Dowódcą XXVIII zmiany JSPP w Kosowie jest mł. insp. Krystian Doleżek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

(BMWP KGP/ mw)