XX Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej IPA Poznań 2018

Data publikacji: 21.08.2018

Już 24 i 25 sierpnia 2018 roku w Poznaniu odbędzie się XX edycja Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej IPA Poznań 2018. W tegorocznej edycji udział weźmie 13 drużyn służb mundurowych z Polski i 3 drużyny zagraniczne reprezentujące służby mundurowe z Rumunii, Węgier i Ukrainy.

Zawody od kilku lat rozgrywane są na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 13 w Poznaniu na ulicy al. Armii Poznań 15. Organizatorem turnieju jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji Region IPA Poznań. Turniej jest przedsięwzięciem cyklicznym.

Członkami tegorocznego Komitetu honorowego turnieju są:

  • Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki,
  • Prezydent Prezydium Krajowego Zarządu Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Fryderyk Orepuk,
  • Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu insp. Piotr Mąka,
  • Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak,
  • Starosta Poznański Jan Grabkowski,
  • Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji – IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie z ilością około 358.000 członków zrzeszonych w 66 krajach, a także stowarzyszeniem niezawisłym łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. IPA posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Radzie Europy. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, emeryci i renciści policji wówczas, gdy podejmowana przez nich praca lub służba nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutu.

Celem Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji – IPA jest pogłębianie wiedzy kulturalnej, jak również wymiana doświadczenia między krajami, a w ramach swoich możliwości niesienie pomocy w zakresie socjalnym i wspólnie z innymi dążenie do podtrzymywania pokojowego współistnienia na świecie.

Źródło: KWP w Poznaniu