Minął półmetek polsko-bułgarskich patroli policyjnych na Słonecznym Brzegu Morza Czarnego

Data publikacji: 16.08.2018

Już od trzech lat funkcjonariusze polskiej Policji pełnią służbę na Słonecznym Brzegu Morza Czarnego Republiki Bułgarii. W ostatnich sezonach letnich zauważalny jest znaczący wzrost liczby polskich turystów odwiedzających ten kraj i z tego powodu Komenda Główna Policji, wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Bułgarii postanowiły zmodyfikować formułę współpracy przy realizacji wspólnych patroli na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dla polskich turystów i usprawnienia realizacji działań przez bułgarską Policję.

Nawet najbardziej życzliwi funkcjonariusze policji w różnych krajach wielokrotnie nie będą w stanie udzielić szybkiej pomocy turystom będącym ofiarami wypadków czy innych zdarzeń, ze względu na brak znajomości języka ojczystego gości. Wtedy, z pomocą przychodzą delegowani funkcjonariusze policji, z krajów pochodzenia turystów, którzy są w stanie udzielić efektywnej pomocy przy rożnego typu sprawach realizowanych przez policję.

Od 2016 r., polscy policjanci, w ramach inicjatywy koordynowanej przez Biuro Prewencji we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, wraz ze swoimi kolegami z Policji bułgarskiej przeprowadzają wspólne patrole policyjne w miejscowości Nesebar położonej w pobliżu Burgas na Słonecznym Brzegu – najsłynniejszym regionie turystycznym bułgarskiego wybrzeża Morza Czarnego. Ze względu na wzrastającą liczbę naszych rodaków korzystających z letnich turystycznych atrakcji tego kraju, potwierdzoną przez Bułgarski Narodowy Instytut Statystyczny, wg którego roku 2016 ten kraj odwiedziło blisko 400 tys. obywateli RP, natomiast w roku 2017 było ich już blisko 425 tys., przedstawiciele Biura Prewencji KGP uzgodnili z reprezentantami policji bułgarskiej intensyfikację wspólnych działań w roku 2018. Ze względu na spodziewany, kolejny wzrost liczby polskich turystów w 2018 r., w odróżnieniu od patroli realizowanych w latach 2016 - 2017, w obecnym sezonie letnim polscy policjanci spędzą 2 miesiące, lipiec i sierpień, na terytorium tego kraju.

W bieżącym sezonie letnim służbę w Bułgarii pełnią: mł. asp. Jacek Grzegorczyk reprezentujący garnizon lubelski oraz st. sierż. Dawid Szymańczyk z garnizonu śląskiego. Nasi funkcjonariusze pełnia swoje obowiązki zgodnie z grafikiem przedstawionym przez stronę bułgarską, jednakże w razie potrzeby, są przez całą dobę dostępni dla obywateli RP. Ich dzień pracy zazwyczaj rozpoczyna się na komisariacie w mieście Nesebar, choć patrole pełnią w Słonecznym Brzegu, Nesebarze, Sv. Vlas. Jeżeli zdarzenie wymaga ich asysty, policjanci dokonują niezbędnych ustaleń i udzielają wyjaśnień. Udzielana pomoc polega zazwyczaj na dokonywaniu tłumaczeń oraz przekazaniu informacji na temat dalszego przebiegu sprawy, czy działaniach jakie powinny zostać podjęte przez obywateli. Niestety stwierdzić należy, iż procedura związana ze zgłoszeniem zdarzenia w Bułgarii jest o wiele bardziej czasochłonna niż w Polsce. Polscy policjanci często współpracują z kolegami z policji czeskiej i rumuńskiej, którzy również zostali delegowani do Bułgarii w związku z przyjazdem znacznej liczby turystów z tych państw.

Funkcjonariusze na potrzeby udzielania kompleksowego wsparcia rodakom są również w stałym kontakcie ze służbą konsularną Ambasady RP w Sofii. O poziomie tej współpracy może świadczyć wizyta polskich policjantów oraz Konsulem Ambasady RP w Sofii Panem Andrzejem Janikiem u Dyrektora Dyrekcji Obwodowej MSW w Burgas – starszego komisarza Kałojana Kałojanowa, a także spotkanie z Konsul Honorową Panią Lidią Pietrzyk. Jivko Daskalov – Komendant Policji podkreślił, iż Polacy są jednymi z najspokojniejszych turystów przebywających w rejonie Burgas. Dodał, iż najczęstszymi problemami wypoczywających Polaków to zagubione i skradzione dokumenty, wykroczenia w ruchu drogowym. Rzadkością jest uczestniczenie Polaków w przestępstwach. Wyraził swoją wdzięczność, iż polscy policjanci pełnią swoją służbę już trzeci raz z rzędu w rejonie Burgas, gdyż znacznie skraca to czas podejmowania interwencji wobec Polaków, a także pozwala uniknąć nieporozumień pomiędzy funkcjonariuszami bułgarskiej Policji, a naszymi rodakami. Podkreślił, że współpraca z polskimi policjantami jest równie owocna jak w latach ubiegłych.

W bieżącym sezonie do najczęściej zgłaszanych przez Polaków zdarzeń należą: utrata dokumentów i kradzieże kieszonkowe. Brak dowodu osobistego czy paszportu staje się szczególnie uciążliwy, w razie podroży lotniczej, gdyż bez tych dokumentów, wejście na pokład samolotu może się okazać niemożliwe. W takich przypadkach, polscy funkcjonariusze udzielają porad dotyczących postępowania w razie ich utraty, oraz postępowania przy składaniu zawiadomień do policji bułgarskiej, a we współpracy z Konsulatem RP w Sofii w zakresie wydania tymczasowych dokumentów podróży. Dokumenty podróży wydawane są wyłącznie przez polska placówkę dyplomatyczną w Sofii gdzie należy zgłosić się osobiście. Z tych względów, Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i niepozostawianie w samochodach rzeczy wartościowych na widocznych miejscach oraz gdy pojazd nie posiada urządzeń alarmowych lub żadnych zabezpieczeń nie pozastawianie pojazdu w miejscach nieoświetlonych, jak również o tym, że pieniędzy i dokumentów czy telefonów nie powinni nosić w jednej kieszeni. Plaża nie jest również dobrym miejscem dla przechowywania dużej ilości gotówki, czy też eksponowania biżuterii i kosztowności.

Polskim turystom na Słonecznym Brzegu Morza Czarnego zdarza się popełnić wykroczenia w ruchu drogowym oraz zakłócić porządek publiczny, w tym po spożyciu zbyt dużej ilości południowych trunków. Polakom przytrafiają się również urazy, które często kończą się wizytą u lekarza. W takich przypadkach, funkcjonariusze najczęściej udzielają polskim turystom informacji lub udzielają również pomocy przy kontaktach z miejscową służbą zdrowia.

Należy pamiętać, że delegowani funkcjonariusze, choć noszą polskie mundury, to służą zasadniczo wsparciem swoim bułgarskim kolegom, którzy są wyłącznie uprawnieni do egzekwowania prawa swojego kraju. Polska Policja, realizując wspólne działania ma za zadanie m.in. podtrzymanie statusu polskich obywateli jako grupy narodowej dobrze chronionej przez swoje państwo i wymagającej bezwzględnego przestrzegania prawa w stosunku do jej przedstawicieli.

Niezmiennie wartym odnotowania faktem, że zarówno w Bułgarii, jak i w ramach wszystkich innych działań patrolowych pełnionych przez polskich policjantów poza granicami kraju, napotkani rodacy okazują niezwykłą życzliwość krajowym funkcjonariuszom i podkreślają, że dzięki ich obecności czują się bezpieczniejsi.

Regulacje prawne stojące za działaniami takim jak wspólne patrole transgraniczne są podobne do tych zastosowanych w przypadku unijnego mechanizmu ochrony ludności w przypadku klęsk żywiołowych, który został uruchomiony na wniosek Szwecji w związku z serią pożarów lasów, które niedawno miały miejsce w tym kraju. Czynności związane z utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego, przy wsparciu zagranicznych organów ścigania zostały omówione w Decyzji z Prüm dotyczącej intensyfikacji współpracy transgranicznej. Omawiany dokument pozwala na delegowanie m.in. funkcjonariuszy Policji do innych krajów, na wniosek danego państwa. Jedną z cech tego typu działań jest fakt, iż państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia funkcjonariuszom innego państwa członkowskiego przekraczającym granicę, taką samą ochronę i pomoc podczas ich służby jak własnym funkcjonariuszom. Podobne regulacje są również stosowane w porozumieniach bilateralnych, które polska Policja zawarła na potrzeby realizacji tego typu przedsięwzięć z partnerami z Chorwacji i Włoch. Niniejszy mechanizm znajduje znakomite zastosowanie w przypadku wzmożonego przepływu osób, takiego jak ruch turystyczny. Praktyka ostatnich lat potwierdziła, że pomoc udzielana przez polską policję służbom policyjnym innych państw UE, sprzyja utrzymaniu wizerunku Policji jako instytucji sprawnie realizującej obowiązki związane z ochroną swoich obywateli, a także efektywnie współpracującej z partnerami zagranicznymi.

Działania w sezonie wakacyjnym, na południu Europy, odbywają się w ramach międzynarodowego programu „Bezpieczny sezon nad Adriatykiem”. W ramach tego programu polscy policjanci pełnia również służbę na terenie Chorwacji.

Polska policja przypomina, że funkcjonariusze delegowani do Bułgarii, na teren działania Regionalnego Dyrektoriatu w Burgas (Nesebar), zostali wyposażeni w telefon służbowy + 48 887 886 185.

Aktualne informacje dla turystów można, znaleźć również na stronie Ambasady RP w Sofii ►

Więcej na temat ►

(Biuro Prewencji KGP)