NIebezpieczny przestępca i ranny policjant

Data publikacji: 14.08.2018

Podczas warsztatów z technik interwencji i udzielania pierwszej pomocy doskonalą swoje umiejętności słuchacze słupskiej Szkoły Policji. W trakcie symulowanej interwencji są prawdziwe nerwy, niespodziewane sytuacje i sztuczna krew na ciele poszkodowanych osób. Tylko takie praktyczne działania pozwalają profesjonalnie wyszkolić policjanta, przed wyjściem do samodzielnej służby na ulicach naszych miast.

Policjanci szkolenia zawodowego podstawowego, którzy dopiero przygotowują się do służby na ulicach naszych miast, mogą doskonalić między innymi zgranie działań w patrolach podczas interwencji, w których dodatkowo należy udzielić pomocy rannemu policjantowi zaatakowanemu przez uzbrojonego mężczyznę dokonującego włamania.
Do realizacji założenia wykorzystywane są nowoczesne kompleksów pomieszczeń symulacyjnych w słupskiej Szkole Policji. Dodatkowym utrudnieniem, był komunikat podany w trakcie ćwiczeń przez system głośników, informujący o konieczności natychmiastowego przerwania akcji i ewakuacji rannego.
W ćwiczeniach wykorzystuje się również element zadymienia, zaciemnienia i pulsacyjne światła, aby utrudnić działania ratunkowe policjantom.

Wykorzystanie nowych technik umożliwia wdrożenie odpowiedniej dynamiki ćwiczeń w zależności od miejsca przebywania poszczególnych patroli, jak również stopnia złożoności działań. Na zakończenie ćwiczeń wykładowcy omawiają przeprowadzone interwencje i wskazują mocne strony działań oraz elementy, które wymagają dalszego doskonalenia.
Dzięki systemowi monitoringu wizji i fonii każdy element interwencji oraz działań ratowniczych można kilkakrotnie obejrzeć i przeanalizować. A wszystko po to, by młodzi policjanci mogli w pełni profesjonalnie "Pomagać i chronić".