KARTY Z HISTORII - POLICJA PAŃSTWOWA WOJEWÓDZTWA BIAŁOSTOCKIEGO 1919-1939

Data publikacji: 24.07.2018

Karty z historii będą ukazywały się na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku od dziś przez cały rok, 24 dnia każdego miesiąca. Ten cykl zakończymy 24 lipca 2019 r., w setną rocznicę powstania Policji Państwowej.

Powierzenie Policji Państwowej obowiązku ochrony najważniejszych dóbr materialnych współobywateli było w okresie II Rzeczypospolitej dowodem specjalnego zaufania, jakim społeczeństwo polskie obdarzyło jej funkcjonariuszy. Dla prawidłowego wykonywania czynności służbowych przyznano im wyjątkowe uprawnienia, których nie posiadał zwykły obywatel państwa. Szczegółowych przepisów prawnych, regulujących każdorazowo tok służbowego i pozasłużbowego życia polskiego policjanta, było przed wojną tak wiele, jak wiele stawianych mu było jednocześnie wymagań i wyrzeczeń. Dokładna ich znajomość, prawna interpretacja i przestrzeganie umożliwiały w dużym stopniu godne wypełnianie nałożonych nań obowiązków. W codziennej pracy każdy policjant postępować musiał zgodnie z moralnym kodeksem specyficznych przykazań służbowych, spośród których tymi najważniejszymi były:

          

  • „Honor i Ojczyzna - oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować”,
  •  „Ojczyzna powierzyła Ci broń i oczekuje, że będziesz Jej godny”
  • „W wystąpieniach przeciw wrogom Ojczyzny bądź bezwzględny, pamiętaj jednak, że dobry żołnierz gardzi okrucieństwem”
  •  „Rozkazów przełożonych słuchaj bezwzględnie, bądź wzorem dla podwładnych, którzy Cię pilnie obserwują”
  • „Pamiętaj, że jesteś żołnierzem. Nie zaniedbuj ćwiczyć się w żołnierskiej sprawności i ucz się ciągle, pamiętając o tym, że obywatele widzą w Tobie człowieka, który musi wiedzieć wszystko”.

 

W okresie międzywojennym takich przykazań było łącznie 14. Ogrom przepisów prawnych nałożonych na organa Policji Państwowej w tych kilkunastu przykazaniach streścił w 1938 r. na łamach czasopisma policyjnego „Na posterunku” ówczesny Komendant Główny PP gen. Józef Ignacy Kordian Zamorski.

A wszystko zaczęło się od ustawy z 24 lipca 1919 r., która dała prawne podstawy do powołania jednolitej dla całego kraju służby bezpieczeństwa pod nazwą Policji Państwowej. Formalnie zastępowała ona wszystkie działające dotąd struktury Policji Komunalnej, Milicji Ludowej i samorządowych milicji miejskich. 

źródło: Muzeum Wojska w Bialymstoku

Pliki do pobrania