Po wiedzę do muzeum

Data publikacji: 03.07.2018

Zakończyła się ostatnia tegoroczna edycja „Kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki - poziom zaawansowany”. Kurs dedykowany był policjantom z kilkuletnim stażem, a jego głównym celem jest zapoznanie funkcjonariuszy z nowymi bądź nietypowymi metodami zabezpieczania śladów kryminalistycznych. Jedne z zajęć odbyły się w Muzeum Narodowym w Warszawie.

W czasie tej edycji kursu słuchacze odwiedzili Muzeum Narodowe w Warszawie, gdzie mieli sposobność uzyskania wiedzy na temat prawidłowego zabezpieczania dzieł sztuki. Częstokroć to właśnie one stają się celem działań przestępców, a następnie – po odzyskaniu – są zabezpieczane przez policjantów w trakcie prowadzenia przeszukań bądź oględzin miejsc zdarzeń. Właściwe zabezpieczenie takich artefaktów, jak obrazy czy rzeźby może stanowić dla policyjnych techników nie lada wyzwanie, ponieważ w sposób szczególny należy zadbać również o zachowanie ich wartości materialnej i kulturowej. Wizyty w poszczególnych pracowniach konserwatorskich Muzeum Narodowego poświęcone były właśnie uzyskaniu wiedzy na temat sposobów właściwego obchodzenia się z dziełami sztuki, przede wszystkim w kontekście ich pakowania i przewożenia oraz związanym z tym aspektom praktycznym.

Ze strony Centrum Szkolenia Policji w konsultacjach wzięli udział podinsp. J. Piotrowski i podinsp. D. Śledziewski z Zakładu Szkoleń Specjalnych oraz inicjator współpracy pomiędzy CSP a Muzeum Narodowym, podinsp. D. Baj z Zakładu Służby Kryminalnej.

Serdecznie dziękujemy kierownictwu i pracownikom Muzeum Narodowego w Warszawie za podzielenie się swoją unikatową wiedzą z technikami kryminalistyki, którzy dzięki temu poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności.

tekst i zdjęcia: podinsp. Jarosław Piotrowski/ZSS CSP w Legionowie