Międzynarodowe ćwiczenia sił policyjnych EUPST II - Carpathians Blueshield 2018

Data publikacji: 02.07.2018

W dniach 18 - 29 czerwca 2018 r. w Centrum Szkolenia Żandarmerii (Gendarmerie National Training Centre) w miejscowości Ochiuri w Rumunii, odbyła sie kolejna edycja międzynarodowych ćwiczeń sił policyjnych EUPST II (European Union Police Service Training) Carpathians Blueshield 2018.

Główną ideą projektu jest przeprowadzenie wielu przedsięwzięć szkoleniowych mających na celu budowę zdolności zarządzania kryzysowego państw uczestniczących oraz wymianę doświadczeń w tym zakresie.

Gospodarzami tegorocznych ćwiczeń, organizowanych od 2011 roku, byli rumuńscy Żandarmi. W szkoleniu wzięło udział ponad 300 przedstawicieli organizacji policyjnych oraz żandarmerii z 14 państw (Polski, Rumunii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Francji, Hiszpanii, Holandii, Republiki Mołdawii, Portugalii, Szwajcarii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch). Stronę polską reprezentowała grupa 4 policjantów ekspertów oraz pluton 19 funkcjonariuszy prewencji wraz z pojazdami służbowymi i sprzętem specjalistycznym, oddelegowanych z Oddziałów Prewencji oraz Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji.

W pierwszym tygodniu szkolenia uczestnicy wzięli udział w zajęciach teoretycznych, prowadzonych przez ekspertów z instytucji międzynarodowych, zapoznali się z planem działań, różnymi technikami przeprowadzania interwencji oraz specjalistycznym sprzętem celem wzmocnienia interoperacyjności i możliwości współdziałania jednostek o charakterze policyjnym z różnych krajów.

W drugim tygodniu uczestnicy realizowali scenariusz, który zakładał wykonywanie zadań zarówno na poziomie sztabowym, jak i w terenie. Organizatorzy ćwiczeń przygotowali scenariusze dla zespołów, które były wiernym odtworzeniem realnych sytuacji, które mogą się zdarzyć w warunkach misji pokojowych Unii Europejskiej. Szkolenie odbywało się w fikcyjnym państwie Ergesya, podczas misji EUPMIE (European Union Police Mission in Ergesya). Do przeprowadzenia ćwiczeń zaangażowano ok. 130 pozorantów, śmigłowce, bezzałogowe statki powietrzne, systemy monitoringu i specjalistyczny sprzęt policyjny. Uczestnicy szkolenia mieli okazje zmierzyć się z rozwiązywaniem problemów na tle etnicznym, eskortowaniem VIP-ów, konwojowaniem grup uchodźców, zatrzymywaniem uzbrojonych osób poszukiwanych, tłumieniem zamieszek. Głównym celem ćwiczeń była harmonizacja działań lokalnych jednostek policji z oddziałami policyjnymi oddelegowanymi przez kraje Unii Europejskiej w celu przywrócenia porządku publicznego i kontroli nad sytuacją w kraju konfliktu.

Uroczysta ceremonia zakończenia sesji szkoleniowej EUPST II 2018 odbyła się 28 czerwca. Na zaproszenie organizatorów do Ochiuri przybyło wielu najwyższych przedstawicieli sił policyjnych i żandarmerii państw uczestniczących. Celem uroczystości było m.in. podsumowanie dotychczasowych dokonań i wyciągniecie wniosków ze zorganizowanego przedsięwzięcia międzynarodowego. Polską Policję reprezentował insp. dr Rafał Kochańczyk, Komendant Szkoły Policji w Katowicach oraz kom. Marek Dzierżęga, Naczelnik Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP.

(BMWP KGP)