Obchody Święta Policji w Czechach

Data publikacji: 28.06.2018

Sąsiedztwo Polski i Czech sprzyja częstym kontaktom policjantów obu państw. Wymiana doświadczeń w zwalczaniu przestępczości, współpraca na terenach przygranicznych czy pościgi transgraniczne, to tylko niektóre przedsięwzięcia realizowane we współpracy z czeskimi policjantami. Tym razem świętowaliśmy wspólnie obchody z okazji ,,Dnia Policjanta" za polsko-czeską granicą. Na zaproszenie komendantów, w Ołomuńcu i Ostrawie opolską Policję reprezentował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Adam Tychowicz.

Policjanci z opolskiego garnizonu od lat ściśle współpracują ze swoimi kolegami z Czech. Warto więc spotykać się nie tylko przy okazji realizacji akcji kryminalnych, czy wspólnych inicjatyw prewencyjnych. Szefowie Policji z Ołomuńca i Ostrawy zaprosili zatem opolskich policjantów na swoje święto. Na czele naszej reprezentacji stanął I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Adam Tychowicz.

Uroczyste obchody Policji województwa ołomunieckiego odbyły się na rynku w Przerowie. Tam, wiceszef naszego garnizonu, podziękował Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Ołomuńcu za dotychczasową współpracę i życzył sukcesów zawodowych wszystkim policjantom. Szefowie zapowiedzieli dalszą współpracę transgraniczną.

Podobna uroczystość miała miejsce także w Ostrawie, gdzie również naszą Policję reprezentował insp. Adam Tychowicz.

(KWP w Opolu / po)