„ Polsko – Niemiecka współpraca regionalna w zakresie budowania wizerunku Policji – wymiana doświadczeń oraz wypracowanie rekomendacji i kierunków współpracy - II”

Data publikacji: 28.06.2018

W Szczecinie odbyła się dwudniowa konferencja w ramach projektu INTERREG VA z udziałem przedstawicieli Policji polskiej i niemieckiej. W programie spotkania zaplanowano wymianę doświadczeń oraz warsztaty i wykłady na temat wystąpień publicznych, mediów społecznościowych, dyskusję fokusową na temat współpracy Policji polskiej i niemieckiej w zakresie budowania wizerunku formacji, a także zajęcia praktyczne z zakresu ceremoniału policyjnego.

Pamiętajmy, że województwo zachodniopomorskie graniczy na długości prawie 190 km z krajami związkowymi: Meklemburgią Pomorzem Przednim oraz Brandenburgią.


Współpraca Policji obu państw zacieśnia się od wielu lat na kilku płaszczyznach m. in.: współpracy kryminalnej i transgranicznej, działań profilaktycznych, a także promowania wspólnych działań w mediach krajów partnerskich.
Wiele zagrożeń oraz działań przestępczych dotyczy jednakowo naszych regionów, stąd konieczność wypracowania rekomendacji do dalszej współpracy oraz wyznaczenia wspólnych kierunków działania. Podczas spotkania roboczego w maju 2018 r. obie strony wyraziły akces zacieśnienia współpracy oraz wymiany doświadczeń w zakresie działań wizerunkowych i medialnych naszych formacji.


Podczas dwudniowej konferencji, która odbyła się w ramch projektu INTERREG V A poruszono te aspekty naszej służby, które   mają   istotny   wpływ  na   wizerunek   formacji,   m.in.   organizacja  uroczystości o charakterze ceremonialnym i państwowym, a także rola historii i tradycji w służbie.      

Przedstawiliśmy dodatkowo naszym niemieckim partnerom najważniejsze kierunki działania w ramach kształtowania wewnętrznych norm i tradycji polskiej Policji. To zarówno udział policyjnej asysty honorowej w uroczystościowych państwowych, jak również w ważnych wydarzeniach w życiu prywatnym policjanta – takich jak uroczystość ślubna czy pogrzebowa. To także szacunek do munduru i sztandaru jednostki Policji jako szczególnych symboli tradycji, godności i dobrego imienia służby.


Kolejne partnerskie spotkanie w ramach przedmiotowego projektu pragniemy zorganizować w formie praktycznych warsztatów podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji w Stargardzie w dniu 25 lipca 2018 r.

podkom. Anna Gembala

 

Film 1

Opis filmu: „ Polsko – Niemiecka współpraca regionalna w zakresie budowania wizerunku Policji – wymiana doświadczeń oraz wypracowanie rekomendacji i kierunków współpracy - II”

Pobierz plik 1 (format mp4 - rozmiar 28.45 MB)